Tuesday, April 21, 2009

Hoi beruk, anjing, babi ! (Bhg 3 dari 4 bhg)

(Ucapan Dato’ Ibrahim Ali di Dewan Rakyat pada 19 Feb 2009)

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Walaupun kita benarkan bahasa lain digunakan tetapi oleh sebab kedudukan, kemuliaan bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan, itu yang dimaksudkan. Akan tetapi dalam soal percanggahan hak asasi, lompat melompat parti, sekarang ini hendak diadakan undang-undang lompat parti, dulu sudah bawa ke mahkamah, mahkamah tolak. Bercakap bertukar parti ini, hak asasi, ada orang tidak setuju. Macam-macam pendapat kita dengar sekarang ini. Ada pihak mahu supaya dilaksanakan akta lompat parti. Akan tetapi selain dari lompat parti ada juga pihak yang sama bercakap di bawah Artikel 11 mereka pula mahu supaya rakyat Malaysia ini tidak kira agama boleh bertukar agama. Ada, ini kumpulan sebelah yang kita dengar sebelum ini. Ada pihak bertukar agama boleh, bertukar parti tidak boleh. Kita mengamalkan demokrasi, siapa hendak tukar parti tukarlah, bukan tukar agama. Macam kita masuk syarikat

Tuan Yang di-Pertua, kita melabur syarikat itu rugi, kita tidak hendak duduk, kita masuk syarikat lain. Kita masuk persatuan NGO, apa sahaja pertubuhan, kita tengok pertubuhan itu dia aktif, kita tukar ke pertubuhan lain. Parti pun samalah juga tetapi dulu-dulu orang kata yang kaki lompat Ahli Parlimen Pasir Mas, hari ini sudah berapa ramai sudah lompatnya, sudah makin ramai katak. Lompat melompat, cuma hujah Ketua Pembangkang, pun dia kata tadi tidak salah cuma kena buat cara beradab. Ini kerana dia marah ini kerana dibeli kononnya, tuduhan beli, kurung, itu kata dialah saya tidak tahulah betul tidak betul. Saya ada orang-orang tertentu bercakap, bila dia bercakap hendak kata betul itu saya kena semak 10 kali hendak tahu betul tidak betul. Ada orang-orang tertentulah.

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: [Bangun]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ya. Jangan panjanglah saya tidak habis lagi ini, tidak payah panjang-panjang.

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Jangan habis, sambung. Terima kasih Yang Berhormat. Hujah yang bernas kita kalau boleh Tuan Yang di-Pertua sambung lagi sampai besok. Saya terpanggil dengan Yang Berhormat Pasir Mas iaitu cara lompat parti tidak boleh cara kasar, mesti beradab, tidak boleh beli duit dan sebagainya. Apakah Yang Berhormat ada akal, cara mana beradab yang sebenarnya untuk lompat parti ini yang dimaksudkan oleh Ketua Pembangkang?

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Cara yang beradabnya kalau semua masuk parti PKR, Ketua Pembangkang jadi Perdana Menteri, itu yang paling beradab. Ini Tuan Yang di-Pertua, tuduh menuduh ini, lompat sana, ini beli, ini kurung. Ini maknanya isunya isu bawa lari. Isu yang bawa lari tetapi ada pula isu yang mengejar orang sampai ke Taiwan itu apa hal pulanya? Berlegar-legar dekat airport bawa beg cari orang. Hendak pergi cari yang 30, Ahli Parlimen Barisan Nasional hendak tubuh kerajaan, saya BEBAS seorang tidak dicari pun. Akan tetapi kalaulah mereka dapat 29, tidak cukup satu, kenalah cari saya tetapi tidak bolehlah cari saya sebab saya akan mengatakan kepada calon Perdana Menteri, kamu boleh jadi Timbalan, saya Perdana Menteri. Boleh? Begitu kaedahnya, bukanlah hendak ambil kesempatan hendak suka-suka, tidak.

Cuma saya cuak. Cuak kita buat tetapi orang buat tidak boleh. Sebab itu soal betul, tidak betul, ada ugut mengugut, serah kepada polislah, siasat, serah kepada polis. Ini surat sumpah orang ini kita tidak percaya, orang buat surat sumpah kepada kita, kita tidak percaya. Surat sumpah orang kita percaya, Lailahaillallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bolehlah macam itu. Saya pun bercakap macam ini bukan saya hendak membela UMNO, tidak ada, jangan suka sangat BN pun. Saya bercakap ini pendirian saya secara peribadi.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, jadi soal lompat melompat ini lepas itu ini nak tubuh kerajaan jatuh Perak, dua kali lima, lima kali dua sepuluh, dua kali dua empat, dua campur dua, empat. Betul tak? Cuma sebelum saya lupa tadi saya ada nak rujuk satu perkara Tuan Yang di-Pertua, saya nak mintalah dalam hal Perak ini, saya nak minta betul-betul pihak kerajaan jawab walaupun kes ini dah pergi ke mahkamah, saya nak minta, saya nak baca dengan izin Tuan Yang di-Pertua.

Perlembagaan Negeri Perak Artikel 16(6) Perlembagaan Negeri Perak 16(6) dengan izin, “If the Menteri Besar sees to command the confidents of the majority of the members of the legislative assembly, then unless at his request, His Royal Highest resolves the legislative assembly, he shall tender the resignation of the executive council”. Saya nak minta dia terjemahkan bahagian ini saja sebab dalam soal Perak ini, pensyarah undang-undang universiti pun ada yang kata begini, ada yang kata begini, ada yang kata betul, ada yang kata tak betul, bercelaru. Ini pensyarah undang-undang pun sama, kita ini lagi bercelaru. Jadi biarlah kerajaan sendiri mentafsirkan betul2 dan rakyat pun keliru sebab mahu tak mahu akhirnya ia menjejaskan kemuliaan, kedudukan Raja-Raja Melayu.

Dalam apa pun peristiwa, saya tak mahu ada rakyat mengatakan ini perbuatan Ke bawah Duli Maha Mulia Raja Perak, katanya tidak betul sebab ini kemuliaan Raja-Raja. Saya minta juga rakyat Negeri Perak, orang-orang Melayu khususnya di Negeri Perak jagalah kemuliaan Raja-raja ini. Jangan ditafsirkan macam-macam, perbetulkan persepsi ini. Kalau boleh pihak RTM ke jemput pakar-pakar mengemukakan hujah melalui televisyen dan dibukakan talian terus biar rakyat bertanya secara puas hati sebab sampai ke peringkat berguling tepi jalan, tahan kereta, caci mencaci, tak pernah berlaku dulu. Dulu ada juga tegur-menegur bab masalah kedudukan Raja-Raja Melayu, zaman mantan Perdana Menteri dulu. Dia bawa undang-undang di sini dengan tujuan nak memartabatkan kedudukan Raja-Raja. Sama juga yang disebut oleh Ketua Pembangkang. Boleh, kalau dibuat secara beradab.

Pernah dengar ke mantan Perdana Menteri dulu buat kerja-kerja yang tidak beradab? Dibawa dengan cara yang baik, dibawa dalam Kabinet. Mereka pun semua terlibat. Saya bahas dulu,saya tak setuju tapi dah jadi undang-undang. Sekarang ini tuduh menuduh. Jadi minta diberi penjelasan perkara ini. Jadi cukup perkara itu Tuan Yang di-Pertua bab itu, saya nak masuk bab hal ekonomi.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, dalam urusan hal ekonomi ini kita tahu dunia dilanda krisis kewangan. Dua hari yang lalu Timbalan Perdana Menteri ada membuat jawapan di Dewan Rakyat ini dengan memberi kedudukan angka-angka bersabit dengan harga minyak, kelapa sawit, getah dan reserve negara kita, GNP negara kita tetapi keseluruhannya semua negara terlibat. Sampai Amerika yang utama, stimulus plan sampai Pelan Rangsangan sampai USD700 bilion lebih. Germany, India, Jepun, Singapura habis terlibat tetapi setakat hari ini satu perkara yang cukup saya agak kagumlah Tuan Yang di-Pertua, yang terlibat semua negara ini ialah keruntuhan institusi kewangan. Macam di Amerika, City Group, RBS Bank, UBS Bank, AIG dan di Germany saya tengok dalam berita CNN semalam meluluskan rang undang-undang untuk memiliknegarakan, to nationalize bank-bank yang runtuh dan hancur akibat daripada krisis kewangan ini. Akan tetapi dalam krisis-krisis ini semua, alhamdulillah Bank Negara di Malaysia ini, bank di Malaysia ini satu pun belum lagi kita dengar menghadapi krisis ataupun runtuh seperti negara-negara lain.

Untuk itu Tuan Yang di-Pertua, bagi rakyat Pasir Mas dan diri saya sendiri saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gabenor Bank Negara, Tan Sri Zetty Akhtar Aziz sebagai Gabenor yang saya percaya pusat central bank inilah berjaya mengawal kedudukan institusi kewangan negara kita. Kita jarang menyebut dan menghargai perkara-perkara yang berjaya. Kita suka ungkit benda-benda yang tidak berjaya, benda-benda yang buruk tapi perkara-perkara yang kita kira patut diberi penghargaan, kita patut beri penghargaan dan inilah kejayaannya di mana sistem kewangan negara kita contohnya bank-bank satu pun tak ada yang runtuh seperti yang berlaku di kebanyakan negara.

Walaupun begitu Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya beri cadangan-cadangan setakat yang saya mampu, pandangan orang yang bodoh seperti saya ini Tuan Yang di-Pertua, bukan pakar ekonomi...

Seorang Ahli: Pandai, pandai.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: ...tetapi saya nak menyatakan di sini ada yang disebut oleh Timbalan Perdana Menteri tetapi ada satu aspek yang dia tidak sebut kedudukannya, itu saya nak rujuk kepada syarikat CGLC kerajaan. Bagaimana kedudukan CGLC sekarang ini, Government-Linked Company ini dalam kemelut ekonomi ini. Saya ada buat research sikit, kalau tak betul, kerajaan kena betulkan. Saya dapati Khazanah, keseluruhan di bawah CGLC ini di mana dengan izin share holder return, on listed company shares sudah jatuh 35%, realizable asset value jatuh RM7.8 bilion dari Mei 31 ke 31 Disember 2008. Bermakna kalau kita ambil kira semua, Khazanah sudah kerugian RM1.1 bilion tiap-tiap bulan sekarang ini dan kedudukan Khazanah daripada segi net worth nilai, asset value tolak less liability (tanggungan) sudah jatuh 19.4 bilion ataupun 2.8 bilion sebulan.

Kalau kita kira daripada segi nilai duit, kosnya dengan izin Tuan Yang di-Pertua, every Malaysian worker RM10.5 bilion ataupun RM1,900 untuk menggantikan kerugian RM19.4 bilion. Memang ini kerana krisis kewangan ekonomi dunia. Temasek Holdings Singapura rugi 50 bilion lebih, 52 bilion lebih, Temasek. Siapa menjadi CEO Temasek? Ialah isteri kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Walaupun dia mengambil kira kerugian Temasek akibat daripada krisis ekonomi dunia, Perdana Menteri Singapura terpaksa menyuruh berhentikan dan menyingkir isterinya dan mengganti CEOnya yang baru. Persoalan saya, dalam hal CGLC ini, dulu pernah saya tanya di Dewan Rakyat ini berapa imbuhan dibayar kepada CEO-CEO syarikat CGLC ini termasuk CEO Khazanah Nasional. Dalam kemelut seumpama ini, kalau Perdana Menteri Singapura boleh meminggirkan isterinya sendiri, apakah mampu, apakah mereka tidak dipertanggungjawabkan tentang kerugian yang dialami oleh Khazanah Nasional ini?

Berapa imbuhan mereka? Gajinya, elaunnya, elaun perjalanannya, tuntutan bulannya, semua sekali termasuk pengerusi-pengerusi non eksekutif. Proton baru lantik pengerusi yang baru pula. Kalau pengerusi itu pengerusi non eksekutif, setahu saya kalau agensi kerajaan yang lain baik FAMA kah, baik FELCRA kah, baik RISDA setahu saya elaun mungkin RM2,000 ke RM3,000, tidak lebih daripada itu. Namun RM5,000, ada RM5,000 tapi ada syarikat CGLC non executive chairman saya diberitahu ada elaun sampai RM25,000 sebulan. Saya nak cadangkan di sini, saya nak cadangkan di sini kepada kerajaan, dalam suasana rakyat kehilangan pekerjaan, dalam suasana kesempitan ekonomi, bukan saja untuk dilihat semula barisan pengurusan CGLC ini, kalau yang dah lama ataupun yang baru pun kalau boleh tukar mesti ditukar.

Kalau Menteri gagal, Menteri diminta letak jawatan. Kalau wakil rakyat tidak pakai baju, wakil rakyat juga diminta berhenti. Sama jugalah dengan pengerusi-pengerusi GLC, tokoh-tokoh korporat yang memegang agensi kerajaan turut dipertanggungjawabkan sama dari segi akauntabilitinya. Kalau perlu ditukar, mesti ditukar. Akan tetapi antara yang saya hendak cadangkan supaya kalau boleh, bukan kalau boleh secara pukul rata elaun dan gaji mereka dipotong 50% serta-merta mengambil kira keadaan yang berlaku sekarang ini. Ekonomi, kerugian yang dihadapi oleh Khazanah Nasional sekarang ini. Mengendalikan syarikat kerajaan ini betullah, tidak mudah dengan pelaburan-pelaburan yang besar tetapi kebanyakan agensi-agensi ini diberi banyak kemudahan oleh kerajaan.

Permit kah, kebenaran kah, modal kah atau suntikkan kah. Bukan seperti syarikat swasta yang lain yang mereka terpaksa bertungkus-lumus mencari projek, mencari kewangan dan pinjam wang. Ini semua dia bagi untuk dia urus dan manage. Ada sesetengah pun gagal. Gaji pun besar. Saya minta supaya ini dikaji. Ini patut diaddress secara serius sebab melibatkan berbilion ringgit dan ia ada kaitan dengan EPF, ia ada kaitan dengan Tabung Haji dan ada kaitan dengan institusi-institusi negara yang lain yang perlu kita pertahankan. Ini yang kita kena jaga sebab keadaan yang berlaku sekarang ini makin meruncing dan boleh merugikan negara dalam jangka panjang.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, dalam soal kedudukan sekarang ini, kita tahu Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia ada jawab malam semalam sudah 10,000 orang sudah dibuang kerja akibat daripada kemelut ekonomi sekarang. 4,000 orang berhenti buat pilihan. Itu angka yang rasmi. Yang tidak rasmi macam mana? Kemudian kerajaan ada langkah-langkah yang diumumkan. Saya menyambut baik dengan memberi latihan-latihan kepada mereka yang berhenti. Akan tetapi kalau mereka dapat latihan, adakah mereka akan dapat kerja? Saya hendak buat satu cadangan yang hendak kata ganjil pun tidak ganjil sebab saya bukan pakar ekonomi. Kenapa tidak... saya sudah mencadangkan semalam supaya FAMA menubuhkan hypermarket seperti Carrefour untuk memasarkan barang-barang tempatan. Kita tahu dalam bidang industri pembuatan makanan Tuan Yang di-Pertua, nilai duit berbilion-bilion. Hari ini kita tengok roti canai, karipap, popia dan masakan segera sudah pun masuk di pasaran di Timur Tengah. Malah di Eropah pun ada. Akan tetapi secara kecil-kecilan oleh syarikat-syarikat yang kecil-kecil. Bukan lagi secara yang besar-besaran.

Oleh itu saya hendak mencadangkan seperti mana kerajaan melabur dalam CGLC kerana kita hendak menghidupkan dasar bumi hijau, dasar pertanian negara kembali selain daripada kita hendak simpanan makanan negara kita cukup untuk rakyat dan boleh kita eksport dan dijadikan juga pertanian ini sebagai asas pertanian. Kenapa tidak kerajaan sendiri menjadi pemangkin dengan mengambil pendekatan seperti peranan CGLC menubuhkan syarikat-syarikat pembuatan makanan secara besar-besaran dan kita boleh ambil pekerja-pekerja ini dengan mengeluarkan bahan-bahan makanan seperti yang saya sebutkan tadi.

Roti canai dan karipap saya sebutkan tadi contoh, Tuan Yang di-Pertua, boleh kita eksport dengan harga yang murah lagi. Ambil pengalaman dari negara China. Negara China boleh keluar mass production. Mass production. Radio, computer, electric, telefon sampai ke pembakar roti dan oven harga RM15. Baju harga RM5. Kain sepasang Tuan Yang di-Pertua untuk wanita, bukanlah elok sangat tadi sampai empat meter harga RM5 boleh beli di Shenzhen, dan di Guangzhou yang dijual di Chow Kit Road sekarang ini.

Syarikat-syarikat pembuatan tempatan semua sudah mati. Hatta kain songket pun sudah dibuat oleh India atau Pakistan dengan mesin. Akan tetapi mereka keluar cara mass production. Harga barang-barang elektronik ini lebih susah daripada karipap, lebih susah daripada popia dan lebih susah daripada makanan-makanan dalam tin tetapi mereka boleh keluar dengan mass production dan mereka boleh jual dengan harga yang murah di serata dunia. Maknanya kalau kita juga boleh buat karipap, boleh buat popia dan apa saja piza dengan mass production ini sebab kita ada bahan mentah. Mungkin karipap 5 sen tiga biji dan boleh dieksport di merata tempat. Ini makanan, rakyat kena makan. Habis-habis kita makan sendiri waktu tidak cukup makanan. Rakyat cukup makanan, cukuplah. Tidak ada duit tidak apa asalkan cukup makan.

Kenapa kita tidak boleh memikir ke arah itu? Musim buah-buahan. Musim rambutan, berlambak-lambak rambutan dibuang begitu saja. Musim belimbing, belimbing dibuang begitu
saja. Musim dokong, dokong dibuang begitu saja. Kenapa ini tidak dilihat dengan secara serius yang boleh kita wujudkan industri pemakanan secara besar-besaran. Satu kilang seribu pekerja. Ini buat martabak. Martabak boleh tahan sampai enam bulan bahkan sampai setahun. Tuan Yang di-Pertua sudah rasakah Martabak Diraja Kelantan yang dihasilkan oleh satu usaha yang dibuat oleh Syarikat Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan. Nanti saya bawa kepada Tuan Yang di-Pertua.

Seorang Ahli: [Menyampuk]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ada harga RM8 dan ada harga RM10. Oh, memang, bila makan memang ia punya rasa cukup sedap. Setiap kali saya balik Kelantan ada saja orang pesan suruh saya bawa.

Seorang Ahli: Yang Berhormat Pontian hendak juga.

Seorang Ahli: Ini marketing ini.

Seorang Ahli: Yang Berhormat Pontian dan Yang Berhormat Putatan.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ahli-ahli Parlimen, musim kempen UMNO ini pergilah Kelantan. Beli sendirilah. Saya hendak bawa kepada Tuan Yang di-Pertua saja.

Beberapa Ahli: [Ketawa]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Masakannya tiga hingga empat minit sahaja tetapi dia punya taste. Akan tetapi harga RM10 hingga RM12 sebab dia buat secara conventional. Akan tetapi pasaran dan permintaan cukup tinggi. Kenapa ini tidak dibuat secara mass production. MARDI ada. Kilang karipap ini 500 orang kerja. Di Perlis ada 500 orang. Kilang popia, karipap dan martabak. Macam-macam makanan. Kita lihat bagaimana Adabi dan Babas yang mengeluarkan rempah-rempah begitu lumayan sekali sehingga boleh mengeluarkan iklan-iklan dalam televisyen. Tentu harganya mahal. Kalau tidak menguntungkan, mereka tidak akan keluarkan iklan ini. Kenapa kita tidak tumpu dalam bidang ini? Ikut langkah negara China. Cuma negara China buat elektronik, kita habis-habisan agresif kita melabur dalam bidang pertanian. FELCRA ada kilang makanan dan RISDA ada kilang makanan. Ini kita boleh buat. Buah-buahan kita cukup banyak. Tidak cukup dari segi bahan mentah, boleh ditambah dan boleh diimport daripada Thailand. Hendak berapa banyak, kita ada teknologi. Kita boleh buat dan kita boleh menampung pekerja. Perdana Menteri kata hendak cadangan, ini saya hendak cadangkan.

Saya cukup dukacitalah seperti negeri saya Kelantan sendiri. Negeri Kelantan, ada kilang-kilang dulu tapi kilang makanan langsung tidak ada. Semua bergantung kepada Thailand. Nasib baik ada negara jiran. Buah baik, itu baik, air minuman. Ada juga air minuman diperbuat oleh Syarikat ABC Jalan Bayan. Saya pergi cari Jalan Bayan tidak ada. Rupa-rupanya buat di Thailand. Tampal buat di Malaysia, bawa masuk. Kenapa tidak dibuat di sini? Di sinilah dulu dikatakan hendak perkasa Kementerian Perindustrian dan Industri Asas Tani. Keluarkan peruntukan sebesar yang boleh sebab dalam bidang makanan pada saya ia repeat sales sebab orang kena makan. Barang-barang elektronik dia tidak repeat sales. Bila rosak, betullah kena beli baru. Akan tetapi makanan orang kena beli.

Maka sebab itu, saya mintalah perkara ini ditumpu dan dilihat oleh kerajaan dengan serius supaya kita dapat membantu memulihkan kembali kedudukan ekonomi negara kita ini. Jadi Tuan Yang di-Pertua, selain daripada itu, saya takut lupa. Saya hendak sebut juga perkara-perkara sampingan bersabit dengan biasiswa JPA. Saya hendak minta jawapan. Saya tidak tahu rupanya masih ada anak-anak kita yang dapat biasiswa JPA, dapat tawaran ke Auckland buat MBSB maknanya dalam bidang kedoktoran. JPA bagi biasiswa tetapi hendak pergi itu kena belanja dulu. Hendak pergi ke Auckland RM10,000 hingga RM15,000. Maka tidak ada duit, tolak. Pilih universiti tempatan. Universiti tempatan pun saya hendak bagi satu contoh nama pelajar. Banyak berlaku tetapi saya ambil satu contoh saja. Nur Zuraini binti Mohd Zain daripada Kampung Seriboh, Pasir Tumbuh Kelantan. Bukan kawasan saya tetapi datang jumpa saya. Dapat belajar di International Medical di Malaysia ini. Daftar intake 2009, kena bayar RM5,000. Pendaftaran RM2,900, yuran asrama RM3,187. RM 5,000, tidak ada duit, tidak boleh pergi. Hendak cari duit dekat mana? Jadi oleh kerana dia sudah dapat biasiswa, dan biasiswa ini bila dapat diimbuh balik belanja ini, tidakkah boleh JPA berunding dengan institusi-institusi tempatan yang menempatkan pelajar-pelajar biasiswa JPA ini ataupun di luar negara sekali pun. Bila mereka diberi surat tawaran mereka terus pergi daftar sahaja. Segala bayar-bayaran pendaftaran ini, akan dibayar oleh JPA kemudian nanti tidak bolehkah? Anak orang miskin, bapa miskin tidak ada kerja...bersambung

No comments: