Tuesday, April 21, 2009

Hoi beruk, anjing, babi ! (Bhg 3 dari 4 bhg)

(Ucapan Dato’ Ibrahim Ali di Dewan Rakyat pada 19 Feb 2009)

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Walaupun kita benarkan bahasa lain digunakan tetapi oleh sebab kedudukan, kemuliaan bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan, itu yang dimaksudkan. Akan tetapi dalam soal percanggahan hak asasi, lompat melompat parti, sekarang ini hendak diadakan undang-undang lompat parti, dulu sudah bawa ke mahkamah, mahkamah tolak. Bercakap bertukar parti ini, hak asasi, ada orang tidak setuju. Macam-macam pendapat kita dengar sekarang ini. Ada pihak mahu supaya dilaksanakan akta lompat parti. Akan tetapi selain dari lompat parti ada juga pihak yang sama bercakap di bawah Artikel 11 mereka pula mahu supaya rakyat Malaysia ini tidak kira agama boleh bertukar agama. Ada, ini kumpulan sebelah yang kita dengar sebelum ini. Ada pihak bertukar agama boleh, bertukar parti tidak boleh. Kita mengamalkan demokrasi, siapa hendak tukar parti tukarlah, bukan tukar agama. Macam kita masuk syarikat

Tuan Yang di-Pertua, kita melabur syarikat itu rugi, kita tidak hendak duduk, kita masuk syarikat lain. Kita masuk persatuan NGO, apa sahaja pertubuhan, kita tengok pertubuhan itu dia aktif, kita tukar ke pertubuhan lain. Parti pun samalah juga tetapi dulu-dulu orang kata yang kaki lompat Ahli Parlimen Pasir Mas, hari ini sudah berapa ramai sudah lompatnya, sudah makin ramai katak. Lompat melompat, cuma hujah Ketua Pembangkang, pun dia kata tadi tidak salah cuma kena buat cara beradab. Ini kerana dia marah ini kerana dibeli kononnya, tuduhan beli, kurung, itu kata dialah saya tidak tahulah betul tidak betul. Saya ada orang-orang tertentu bercakap, bila dia bercakap hendak kata betul itu saya kena semak 10 kali hendak tahu betul tidak betul. Ada orang-orang tertentulah.

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: [Bangun]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ya. Jangan panjanglah saya tidak habis lagi ini, tidak payah panjang-panjang.

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Jangan habis, sambung. Terima kasih Yang Berhormat. Hujah yang bernas kita kalau boleh Tuan Yang di-Pertua sambung lagi sampai besok. Saya terpanggil dengan Yang Berhormat Pasir Mas iaitu cara lompat parti tidak boleh cara kasar, mesti beradab, tidak boleh beli duit dan sebagainya. Apakah Yang Berhormat ada akal, cara mana beradab yang sebenarnya untuk lompat parti ini yang dimaksudkan oleh Ketua Pembangkang?

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Cara yang beradabnya kalau semua masuk parti PKR, Ketua Pembangkang jadi Perdana Menteri, itu yang paling beradab. Ini Tuan Yang di-Pertua, tuduh menuduh ini, lompat sana, ini beli, ini kurung. Ini maknanya isunya isu bawa lari. Isu yang bawa lari tetapi ada pula isu yang mengejar orang sampai ke Taiwan itu apa hal pulanya? Berlegar-legar dekat airport bawa beg cari orang. Hendak pergi cari yang 30, Ahli Parlimen Barisan Nasional hendak tubuh kerajaan, saya BEBAS seorang tidak dicari pun. Akan tetapi kalaulah mereka dapat 29, tidak cukup satu, kenalah cari saya tetapi tidak bolehlah cari saya sebab saya akan mengatakan kepada calon Perdana Menteri, kamu boleh jadi Timbalan, saya Perdana Menteri. Boleh? Begitu kaedahnya, bukanlah hendak ambil kesempatan hendak suka-suka, tidak.

Cuma saya cuak. Cuak kita buat tetapi orang buat tidak boleh. Sebab itu soal betul, tidak betul, ada ugut mengugut, serah kepada polislah, siasat, serah kepada polis. Ini surat sumpah orang ini kita tidak percaya, orang buat surat sumpah kepada kita, kita tidak percaya. Surat sumpah orang kita percaya, Lailahaillallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bolehlah macam itu. Saya pun bercakap macam ini bukan saya hendak membela UMNO, tidak ada, jangan suka sangat BN pun. Saya bercakap ini pendirian saya secara peribadi.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, jadi soal lompat melompat ini lepas itu ini nak tubuh kerajaan jatuh Perak, dua kali lima, lima kali dua sepuluh, dua kali dua empat, dua campur dua, empat. Betul tak? Cuma sebelum saya lupa tadi saya ada nak rujuk satu perkara Tuan Yang di-Pertua, saya nak mintalah dalam hal Perak ini, saya nak minta betul-betul pihak kerajaan jawab walaupun kes ini dah pergi ke mahkamah, saya nak minta, saya nak baca dengan izin Tuan Yang di-Pertua.

Perlembagaan Negeri Perak Artikel 16(6) Perlembagaan Negeri Perak 16(6) dengan izin, “If the Menteri Besar sees to command the confidents of the majority of the members of the legislative assembly, then unless at his request, His Royal Highest resolves the legislative assembly, he shall tender the resignation of the executive council”. Saya nak minta dia terjemahkan bahagian ini saja sebab dalam soal Perak ini, pensyarah undang-undang universiti pun ada yang kata begini, ada yang kata begini, ada yang kata betul, ada yang kata tak betul, bercelaru. Ini pensyarah undang-undang pun sama, kita ini lagi bercelaru. Jadi biarlah kerajaan sendiri mentafsirkan betul2 dan rakyat pun keliru sebab mahu tak mahu akhirnya ia menjejaskan kemuliaan, kedudukan Raja-Raja Melayu.

Dalam apa pun peristiwa, saya tak mahu ada rakyat mengatakan ini perbuatan Ke bawah Duli Maha Mulia Raja Perak, katanya tidak betul sebab ini kemuliaan Raja-Raja. Saya minta juga rakyat Negeri Perak, orang-orang Melayu khususnya di Negeri Perak jagalah kemuliaan Raja-raja ini. Jangan ditafsirkan macam-macam, perbetulkan persepsi ini. Kalau boleh pihak RTM ke jemput pakar-pakar mengemukakan hujah melalui televisyen dan dibukakan talian terus biar rakyat bertanya secara puas hati sebab sampai ke peringkat berguling tepi jalan, tahan kereta, caci mencaci, tak pernah berlaku dulu. Dulu ada juga tegur-menegur bab masalah kedudukan Raja-Raja Melayu, zaman mantan Perdana Menteri dulu. Dia bawa undang-undang di sini dengan tujuan nak memartabatkan kedudukan Raja-Raja. Sama juga yang disebut oleh Ketua Pembangkang. Boleh, kalau dibuat secara beradab.

Pernah dengar ke mantan Perdana Menteri dulu buat kerja-kerja yang tidak beradab? Dibawa dengan cara yang baik, dibawa dalam Kabinet. Mereka pun semua terlibat. Saya bahas dulu,saya tak setuju tapi dah jadi undang-undang. Sekarang ini tuduh menuduh. Jadi minta diberi penjelasan perkara ini. Jadi cukup perkara itu Tuan Yang di-Pertua bab itu, saya nak masuk bab hal ekonomi.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, dalam urusan hal ekonomi ini kita tahu dunia dilanda krisis kewangan. Dua hari yang lalu Timbalan Perdana Menteri ada membuat jawapan di Dewan Rakyat ini dengan memberi kedudukan angka-angka bersabit dengan harga minyak, kelapa sawit, getah dan reserve negara kita, GNP negara kita tetapi keseluruhannya semua negara terlibat. Sampai Amerika yang utama, stimulus plan sampai Pelan Rangsangan sampai USD700 bilion lebih. Germany, India, Jepun, Singapura habis terlibat tetapi setakat hari ini satu perkara yang cukup saya agak kagumlah Tuan Yang di-Pertua, yang terlibat semua negara ini ialah keruntuhan institusi kewangan. Macam di Amerika, City Group, RBS Bank, UBS Bank, AIG dan di Germany saya tengok dalam berita CNN semalam meluluskan rang undang-undang untuk memiliknegarakan, to nationalize bank-bank yang runtuh dan hancur akibat daripada krisis kewangan ini. Akan tetapi dalam krisis-krisis ini semua, alhamdulillah Bank Negara di Malaysia ini, bank di Malaysia ini satu pun belum lagi kita dengar menghadapi krisis ataupun runtuh seperti negara-negara lain.

Untuk itu Tuan Yang di-Pertua, bagi rakyat Pasir Mas dan diri saya sendiri saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gabenor Bank Negara, Tan Sri Zetty Akhtar Aziz sebagai Gabenor yang saya percaya pusat central bank inilah berjaya mengawal kedudukan institusi kewangan negara kita. Kita jarang menyebut dan menghargai perkara-perkara yang berjaya. Kita suka ungkit benda-benda yang tidak berjaya, benda-benda yang buruk tapi perkara-perkara yang kita kira patut diberi penghargaan, kita patut beri penghargaan dan inilah kejayaannya di mana sistem kewangan negara kita contohnya bank-bank satu pun tak ada yang runtuh seperti yang berlaku di kebanyakan negara.

Walaupun begitu Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya beri cadangan-cadangan setakat yang saya mampu, pandangan orang yang bodoh seperti saya ini Tuan Yang di-Pertua, bukan pakar ekonomi...

Seorang Ahli: Pandai, pandai.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: ...tetapi saya nak menyatakan di sini ada yang disebut oleh Timbalan Perdana Menteri tetapi ada satu aspek yang dia tidak sebut kedudukannya, itu saya nak rujuk kepada syarikat CGLC kerajaan. Bagaimana kedudukan CGLC sekarang ini, Government-Linked Company ini dalam kemelut ekonomi ini. Saya ada buat research sikit, kalau tak betul, kerajaan kena betulkan. Saya dapati Khazanah, keseluruhan di bawah CGLC ini di mana dengan izin share holder return, on listed company shares sudah jatuh 35%, realizable asset value jatuh RM7.8 bilion dari Mei 31 ke 31 Disember 2008. Bermakna kalau kita ambil kira semua, Khazanah sudah kerugian RM1.1 bilion tiap-tiap bulan sekarang ini dan kedudukan Khazanah daripada segi net worth nilai, asset value tolak less liability (tanggungan) sudah jatuh 19.4 bilion ataupun 2.8 bilion sebulan.

Kalau kita kira daripada segi nilai duit, kosnya dengan izin Tuan Yang di-Pertua, every Malaysian worker RM10.5 bilion ataupun RM1,900 untuk menggantikan kerugian RM19.4 bilion. Memang ini kerana krisis kewangan ekonomi dunia. Temasek Holdings Singapura rugi 50 bilion lebih, 52 bilion lebih, Temasek. Siapa menjadi CEO Temasek? Ialah isteri kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Walaupun dia mengambil kira kerugian Temasek akibat daripada krisis ekonomi dunia, Perdana Menteri Singapura terpaksa menyuruh berhentikan dan menyingkir isterinya dan mengganti CEOnya yang baru. Persoalan saya, dalam hal CGLC ini, dulu pernah saya tanya di Dewan Rakyat ini berapa imbuhan dibayar kepada CEO-CEO syarikat CGLC ini termasuk CEO Khazanah Nasional. Dalam kemelut seumpama ini, kalau Perdana Menteri Singapura boleh meminggirkan isterinya sendiri, apakah mampu, apakah mereka tidak dipertanggungjawabkan tentang kerugian yang dialami oleh Khazanah Nasional ini?

Berapa imbuhan mereka? Gajinya, elaunnya, elaun perjalanannya, tuntutan bulannya, semua sekali termasuk pengerusi-pengerusi non eksekutif. Proton baru lantik pengerusi yang baru pula. Kalau pengerusi itu pengerusi non eksekutif, setahu saya kalau agensi kerajaan yang lain baik FAMA kah, baik FELCRA kah, baik RISDA setahu saya elaun mungkin RM2,000 ke RM3,000, tidak lebih daripada itu. Namun RM5,000, ada RM5,000 tapi ada syarikat CGLC non executive chairman saya diberitahu ada elaun sampai RM25,000 sebulan. Saya nak cadangkan di sini, saya nak cadangkan di sini kepada kerajaan, dalam suasana rakyat kehilangan pekerjaan, dalam suasana kesempitan ekonomi, bukan saja untuk dilihat semula barisan pengurusan CGLC ini, kalau yang dah lama ataupun yang baru pun kalau boleh tukar mesti ditukar.

Kalau Menteri gagal, Menteri diminta letak jawatan. Kalau wakil rakyat tidak pakai baju, wakil rakyat juga diminta berhenti. Sama jugalah dengan pengerusi-pengerusi GLC, tokoh-tokoh korporat yang memegang agensi kerajaan turut dipertanggungjawabkan sama dari segi akauntabilitinya. Kalau perlu ditukar, mesti ditukar. Akan tetapi antara yang saya hendak cadangkan supaya kalau boleh, bukan kalau boleh secara pukul rata elaun dan gaji mereka dipotong 50% serta-merta mengambil kira keadaan yang berlaku sekarang ini. Ekonomi, kerugian yang dihadapi oleh Khazanah Nasional sekarang ini. Mengendalikan syarikat kerajaan ini betullah, tidak mudah dengan pelaburan-pelaburan yang besar tetapi kebanyakan agensi-agensi ini diberi banyak kemudahan oleh kerajaan.

Permit kah, kebenaran kah, modal kah atau suntikkan kah. Bukan seperti syarikat swasta yang lain yang mereka terpaksa bertungkus-lumus mencari projek, mencari kewangan dan pinjam wang. Ini semua dia bagi untuk dia urus dan manage. Ada sesetengah pun gagal. Gaji pun besar. Saya minta supaya ini dikaji. Ini patut diaddress secara serius sebab melibatkan berbilion ringgit dan ia ada kaitan dengan EPF, ia ada kaitan dengan Tabung Haji dan ada kaitan dengan institusi-institusi negara yang lain yang perlu kita pertahankan. Ini yang kita kena jaga sebab keadaan yang berlaku sekarang ini makin meruncing dan boleh merugikan negara dalam jangka panjang.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, dalam soal kedudukan sekarang ini, kita tahu Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia ada jawab malam semalam sudah 10,000 orang sudah dibuang kerja akibat daripada kemelut ekonomi sekarang. 4,000 orang berhenti buat pilihan. Itu angka yang rasmi. Yang tidak rasmi macam mana? Kemudian kerajaan ada langkah-langkah yang diumumkan. Saya menyambut baik dengan memberi latihan-latihan kepada mereka yang berhenti. Akan tetapi kalau mereka dapat latihan, adakah mereka akan dapat kerja? Saya hendak buat satu cadangan yang hendak kata ganjil pun tidak ganjil sebab saya bukan pakar ekonomi. Kenapa tidak... saya sudah mencadangkan semalam supaya FAMA menubuhkan hypermarket seperti Carrefour untuk memasarkan barang-barang tempatan. Kita tahu dalam bidang industri pembuatan makanan Tuan Yang di-Pertua, nilai duit berbilion-bilion. Hari ini kita tengok roti canai, karipap, popia dan masakan segera sudah pun masuk di pasaran di Timur Tengah. Malah di Eropah pun ada. Akan tetapi secara kecil-kecilan oleh syarikat-syarikat yang kecil-kecil. Bukan lagi secara yang besar-besaran.

Oleh itu saya hendak mencadangkan seperti mana kerajaan melabur dalam CGLC kerana kita hendak menghidupkan dasar bumi hijau, dasar pertanian negara kembali selain daripada kita hendak simpanan makanan negara kita cukup untuk rakyat dan boleh kita eksport dan dijadikan juga pertanian ini sebagai asas pertanian. Kenapa tidak kerajaan sendiri menjadi pemangkin dengan mengambil pendekatan seperti peranan CGLC menubuhkan syarikat-syarikat pembuatan makanan secara besar-besaran dan kita boleh ambil pekerja-pekerja ini dengan mengeluarkan bahan-bahan makanan seperti yang saya sebutkan tadi.

Roti canai dan karipap saya sebutkan tadi contoh, Tuan Yang di-Pertua, boleh kita eksport dengan harga yang murah lagi. Ambil pengalaman dari negara China. Negara China boleh keluar mass production. Mass production. Radio, computer, electric, telefon sampai ke pembakar roti dan oven harga RM15. Baju harga RM5. Kain sepasang Tuan Yang di-Pertua untuk wanita, bukanlah elok sangat tadi sampai empat meter harga RM5 boleh beli di Shenzhen, dan di Guangzhou yang dijual di Chow Kit Road sekarang ini.

Syarikat-syarikat pembuatan tempatan semua sudah mati. Hatta kain songket pun sudah dibuat oleh India atau Pakistan dengan mesin. Akan tetapi mereka keluar cara mass production. Harga barang-barang elektronik ini lebih susah daripada karipap, lebih susah daripada popia dan lebih susah daripada makanan-makanan dalam tin tetapi mereka boleh keluar dengan mass production dan mereka boleh jual dengan harga yang murah di serata dunia. Maknanya kalau kita juga boleh buat karipap, boleh buat popia dan apa saja piza dengan mass production ini sebab kita ada bahan mentah. Mungkin karipap 5 sen tiga biji dan boleh dieksport di merata tempat. Ini makanan, rakyat kena makan. Habis-habis kita makan sendiri waktu tidak cukup makanan. Rakyat cukup makanan, cukuplah. Tidak ada duit tidak apa asalkan cukup makan.

Kenapa kita tidak boleh memikir ke arah itu? Musim buah-buahan. Musim rambutan, berlambak-lambak rambutan dibuang begitu saja. Musim belimbing, belimbing dibuang begitu
saja. Musim dokong, dokong dibuang begitu saja. Kenapa ini tidak dilihat dengan secara serius yang boleh kita wujudkan industri pemakanan secara besar-besaran. Satu kilang seribu pekerja. Ini buat martabak. Martabak boleh tahan sampai enam bulan bahkan sampai setahun. Tuan Yang di-Pertua sudah rasakah Martabak Diraja Kelantan yang dihasilkan oleh satu usaha yang dibuat oleh Syarikat Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan. Nanti saya bawa kepada Tuan Yang di-Pertua.

Seorang Ahli: [Menyampuk]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ada harga RM8 dan ada harga RM10. Oh, memang, bila makan memang ia punya rasa cukup sedap. Setiap kali saya balik Kelantan ada saja orang pesan suruh saya bawa.

Seorang Ahli: Yang Berhormat Pontian hendak juga.

Seorang Ahli: Ini marketing ini.

Seorang Ahli: Yang Berhormat Pontian dan Yang Berhormat Putatan.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ahli-ahli Parlimen, musim kempen UMNO ini pergilah Kelantan. Beli sendirilah. Saya hendak bawa kepada Tuan Yang di-Pertua saja.

Beberapa Ahli: [Ketawa]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Masakannya tiga hingga empat minit sahaja tetapi dia punya taste. Akan tetapi harga RM10 hingga RM12 sebab dia buat secara conventional. Akan tetapi pasaran dan permintaan cukup tinggi. Kenapa ini tidak dibuat secara mass production. MARDI ada. Kilang karipap ini 500 orang kerja. Di Perlis ada 500 orang. Kilang popia, karipap dan martabak. Macam-macam makanan. Kita lihat bagaimana Adabi dan Babas yang mengeluarkan rempah-rempah begitu lumayan sekali sehingga boleh mengeluarkan iklan-iklan dalam televisyen. Tentu harganya mahal. Kalau tidak menguntungkan, mereka tidak akan keluarkan iklan ini. Kenapa kita tidak tumpu dalam bidang ini? Ikut langkah negara China. Cuma negara China buat elektronik, kita habis-habisan agresif kita melabur dalam bidang pertanian. FELCRA ada kilang makanan dan RISDA ada kilang makanan. Ini kita boleh buat. Buah-buahan kita cukup banyak. Tidak cukup dari segi bahan mentah, boleh ditambah dan boleh diimport daripada Thailand. Hendak berapa banyak, kita ada teknologi. Kita boleh buat dan kita boleh menampung pekerja. Perdana Menteri kata hendak cadangan, ini saya hendak cadangkan.

Saya cukup dukacitalah seperti negeri saya Kelantan sendiri. Negeri Kelantan, ada kilang-kilang dulu tapi kilang makanan langsung tidak ada. Semua bergantung kepada Thailand. Nasib baik ada negara jiran. Buah baik, itu baik, air minuman. Ada juga air minuman diperbuat oleh Syarikat ABC Jalan Bayan. Saya pergi cari Jalan Bayan tidak ada. Rupa-rupanya buat di Thailand. Tampal buat di Malaysia, bawa masuk. Kenapa tidak dibuat di sini? Di sinilah dulu dikatakan hendak perkasa Kementerian Perindustrian dan Industri Asas Tani. Keluarkan peruntukan sebesar yang boleh sebab dalam bidang makanan pada saya ia repeat sales sebab orang kena makan. Barang-barang elektronik dia tidak repeat sales. Bila rosak, betullah kena beli baru. Akan tetapi makanan orang kena beli.

Maka sebab itu, saya mintalah perkara ini ditumpu dan dilihat oleh kerajaan dengan serius supaya kita dapat membantu memulihkan kembali kedudukan ekonomi negara kita ini. Jadi Tuan Yang di-Pertua, selain daripada itu, saya takut lupa. Saya hendak sebut juga perkara-perkara sampingan bersabit dengan biasiswa JPA. Saya hendak minta jawapan. Saya tidak tahu rupanya masih ada anak-anak kita yang dapat biasiswa JPA, dapat tawaran ke Auckland buat MBSB maknanya dalam bidang kedoktoran. JPA bagi biasiswa tetapi hendak pergi itu kena belanja dulu. Hendak pergi ke Auckland RM10,000 hingga RM15,000. Maka tidak ada duit, tolak. Pilih universiti tempatan. Universiti tempatan pun saya hendak bagi satu contoh nama pelajar. Banyak berlaku tetapi saya ambil satu contoh saja. Nur Zuraini binti Mohd Zain daripada Kampung Seriboh, Pasir Tumbuh Kelantan. Bukan kawasan saya tetapi datang jumpa saya. Dapat belajar di International Medical di Malaysia ini. Daftar intake 2009, kena bayar RM5,000. Pendaftaran RM2,900, yuran asrama RM3,187. RM 5,000, tidak ada duit, tidak boleh pergi. Hendak cari duit dekat mana? Jadi oleh kerana dia sudah dapat biasiswa, dan biasiswa ini bila dapat diimbuh balik belanja ini, tidakkah boleh JPA berunding dengan institusi-institusi tempatan yang menempatkan pelajar-pelajar biasiswa JPA ini ataupun di luar negara sekali pun. Bila mereka diberi surat tawaran mereka terus pergi daftar sahaja. Segala bayar-bayaran pendaftaran ini, akan dibayar oleh JPA kemudian nanti tidak bolehkah? Anak orang miskin, bapa miskin tidak ada kerja...bersambung

Hoi beruk, anjing, babi ! (Bhg 2dari 4 bhg)

(Ucapan Dato’ Ibrahim Ali di Dewan Rakyat pada 19 Feb 2009)

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat...

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Kita mengata orang boleh, kita tegur sedikit tak boleh. Sudah melenting...

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Bercakap sambil meninggalkan Dewan]

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Hei, beruk!!

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Beruk sahaja kenal dengan beruk tau!

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Kamu jangan kurang ajar ya!

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Beruk besar kenal dengan beruk...

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Hei, anjing!

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Kalau saya anjing, kamu pun anjing.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Kamu anjing!

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-
Pertua...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sudah Yang
Berhormat Padang Serai.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tuan Yang di-Pertua, orang seperti Yang Berhormat Padang Serai ini harus dihalau keluar daripada Dewan. Yang Berhormat Pasir Mas. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat...

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Dia bercakap sudah berjalan. Tidak bercakap di tempat. What’s wrong?

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Yang Berhormat Pasir Mas sedang memperkatakan sesuatu yang sedang ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Melayu. Soal kedaulatan Raja-raja, Sultan-sultan Melayu dan apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Pasir Mas sedang ditunggu oleh semua bangsa Melayu dalam negara ini. Raja Melayu adalah payung kepada bangsa Melayu, payung kepada semua bangsa dalam negara ini. Jadi kita dengarlah ucapan apa yang dilahirkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas sebagai seorang rakyat yang setia kepada negara ini. Kenapa semua pihak nak marah? Apakah orang Melayu jadi dosa hendak mempertahankan Raja Melayu? Saya sokong sangat dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Pasir Mas. Kalau nak balikkan semula kekebalan Duli Yang Maha Mulia Raja-raja Melayu, tonggak memerintah dan asal negara ini sebelum penjajah datang ke negara ini. [Tepuk]

Syabas Yang Berhormat Pasir Mas, teruskan perjuangan anda dan saya tetap bersama-sama dengan Yang Berhormat Pasir Mas dan seluruh bangsa Melayu dalam negara ini mempertahankan Raja-Raja Melayu. Tidak ada orang boleh kurang ajar, biadab dengan Sultan dan Raja-Raja Melayu dalam negara ini.

Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: [Bangun]
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: [Bangun]

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Tuan Yang di-Pertua, saya tak bagi jalan. Saya nak jelaskan di sini...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang lain dia tak bagi jalan Yang Berhormat, Yang Berhormat Shah Alam duduk, Yang Berhormat Titiwangsa duduk.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Tuan Yang di-Pertua, saya nak beritahu, tadi saya bercakap ada Ahli Yang Berhormat bercakap waktu berjalan keluar, tidak menghormati Dewan, keluar kata-kata kesat, saya pun keluar. Saya nak minta maaf Tuan Yang di-Pertua, semua kata-kata tidak baik tadi, saya hendak tarik balik, saya gentleman. Saya minta maaf kepada Tuan Yang di-Pertua, cuma saya terpaksa kata oleh kerana dia kata saya waktu berjalan keluar dan saya tak bagi jalan. Saya tidak bercadang untuk berbahas dengan sesiapa, lepas ini nak jawab ucapan saya, jawablah dalam perbahasan nanti, saya tidak mahu buang masa.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Baik Yang Berhormat.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: I don’t want to take any people time, tak payah. Kalau ada masa panjang, boleh, segala masa saya diambil, kalau nak diganti boleh. Tuan Yang di-Pertua jangan larang saya berhenti, saya bagi masa. Saya dah jadi anggota Dewan Rakyat ini bukan baru, bukan saya takut untuk bagi laluan berbahas, boleh. Cuma tinggal lagi saya menghormati masa.

Tuan Yang di-Pertua, jadi saya dah sebut tadi, saya ulang balik, saya tarik balik semua apa yang saya katakan tadi. Saya minta maaf.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Bukan you seorang Melayu tau, ramai lagi Melayu.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ya lah, tetapi kalau orang Hindu cakap saya macam itu...

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Bagi pihak Melayu, you have no right.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Hey, you shut up! You shut up! You shut up! Babi!

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Awak ingat awak seorang saja Melayu?

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Apa you bercakap macam itu?

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Beri saya laluan!

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Tak payah!

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Beri saya laluan!

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Tak payah!

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Kalau kamu berani!

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Tak payah!

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Penakut!

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Apa penakut?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Shah Alam...

Beberapa Ahli: [Menyampuk]

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: [Menghempaskan songkoknya]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Pasir Mas, teruskan Yang Berhormat. Yang Berhormat Kuala Selangor, saya tak nak tengok lagi begitu. Kalau nak keluar, keluar sahaja.

Beberapa Ahli: [Menyampuk]

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Hormatlah pandangan orang!

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ya teruskan Yang Berhormat.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Astaghfirullah. Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya minta maaf, saya minta maaf banyak-banyak kepada Dewan yang mulia tentang apa yang berlaku. Mereka membuat provokasi kepada saya dengan tidak ikut peraturan, dengan tidak menghormati Tuan Yang di-Pertua. Menuduh, menuding dan mengeluarkan kata-kata kesat sambil berjalan keluar daripada Dewan. Inilah yang dikatakan mereka ini golongan beradab dan pejuang-pejuang Islam, cukup saya kesal.

Jadi kalau ada kesilapan itu Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya minta maaf, saya tarik balik semua kata-kata yang tidak baik untuk didengar tadi. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. [Tepuk]

Tuan Yang di-Pertua, saya menyebut tadi tentang soal kedudukan Institusi Raja, perkara-perkara yang dibangkit dalam perbahasan oleh rakan-rakan tadi. Saya juga turut berhak memberi pandangan saya, saya juga turut berhak mengeluarkan pendapat dan apabila keluar kenyataan-kenyataan yang pedas, saya turut dengar dan saya sikit pun tidak rasa tersinggung. Akan tetapi ada pihak mudah rasa tersinggung tapi dia mengata orang tak apa, tapi kalau dia dikata, dia rasa tersinggung dan mereka melenting. Inilah yang perlu diketahui oleh rakyat jelata. Saya minta benar-benar dengan rakyat, saya tujukan ucapan saya ini berkait dengan ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyeru kepada rakyat terutamanya yang cerdik pandai, jangan terjebak dengan perangkap politik pihak-pihak tertentu yang boleh merosakkan negara kita. [Tepuk]

Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda ideologi, tetapi saya nak minta rakyat jangan menjadi alat kepada mana-mana pihak. Jangan kita mudah bersentimen dan beremosi tak tentu fasal.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, dalam hubungan ini, saya dah sebutkan tadi bersabit dengan PPSMI, bersabit dengan kedaulatan Raja-Raja Melayu yang saya sendiri minta kalau boleh diperbetulkan balik. Kalaulah dikirakan bahawa ini boleh menjaga martabat Raja-Raja Melayu, kita betulkan balik.

Selain daripada itu Tuan Yang di-Pertua, dalam asas Perlembagaan yang diminta dipertahankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ialah hak istimewa orang-orang Melayu. Kedudukan hak istimewa orang-orang Melayu, sekarang ini ada dalam Perlembagaan, ianya sebagai hiasan. Saya hendak minta pihak kerajaan supaya melaksanakan hak istimewa orang Melayu ini. Hak istimewa orang-orang Melayu ini bukan sekadar kalau kita lihat bahawa ekonomi orang Melayu bila maju sudah sampai kepada tahap 30% maka sudah seimbang, maka waktu itu kita boleh lupakan dasar ini sebab kita pelbagai kaum.

Pada saya ini soal Perlembagaan, soal hak, hak tetap hak. Kalau orang Melayu dan capai 40% sekalipun, kalau itu hak istimewa orang-orang Melayu dan kaum bumi kita mesti pertahankan kerana ini kita tukar dengan kerakyatan dahulu. Hak kita tetap menjadi hak kita. Jadi sekarang ini, kedudukan ekonomi orang Melayu kita pun tidak tercapai lagi ke tahap 30%, tidak begitu lagi seimbang. Hak ini sudah mula dilupakan dan dah mula bercakap dasar-dasar baru.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, jadi ini saya minta supaya ianya diperkasakan, dilaksanakan di mana setakat ini saya cukup kecewa dengan isu hak orang Melayu ini, hak istimewa orang Melayu ini dari segi pelaksanaannya dah banyak terhakis, untuk kaum peribumi sekali dengan tidak juga menyentuh kepentingan lain-lain kaum.

Tuan Yang di-Pertua, selain daripada itu, saya hendak minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Berapakah jumlah Tanah Rizab Melayu sebenarnya di seluruh negara? Berapa banyak, saya minta kalau boleh dijawab sendiri oleh Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri. Berapa jumlah Tanah Rizab Melayu yang sudah diambil oleh kerajaan untuk tujuan-tujuan pembangunan? Adakah tanah-tanah ini sudah diambil, diganti sebab mengikut kehendak Perlembagaan, setiap Tanah Rizab Melayu yang diambil, mesti diganti dengan keluasan yang sama. Saya membangkitkan perkara ini sebab Tanah Rizab Melayu tidak dilindungi di bawah fasal 153. Yang dilindungi oleh fasal 153 iaitu Islam agama rasmi negara, bahasa Melayu bahasa kebangsaan, hak istimewa Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan juga hak kerakyatan tetapi tidak termasuk melindungi kedudukan Tanah Rizab Melayu. Dalam Artikel 159 kalau tak silap saya, saya dah lupa dah, yang saya maksudkan di sini ialah Tanah Rizab Melayu ini boleh berubah.

Datuk Dr. Marcus Makin Mojigoh [Putatan]: [Bangun]

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Minta maaf, saya takut hilang saya punya aliran pemikiran. Tanah Rizab Melayu ini boleh berubah Tuan Yang di-Pertua, kalaulah mana-mana kerajaan yang menguasai 2/3 majoriti di Dewan Rakyat ataupun di dewan negeri-negeri, mereka boleh mengubah status kedudukan Tanah Rizab Melayu ini. Sebab ia tidak dilindungi di bawah fasal 153 seperti yang saya maksudkan tadi. Maka sebab itulah saya minta supaya Tanah Rizab Melayu ini dilindungi sebaik-baiknya.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Peraturan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ya duduk Yang Berhormat, apa peraturan?

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Ini saya percaya tidak cukup kuorum.

Datuk Dr. Marcus Makin Mojigoh [Putatan]: Hendak bagi Yang Berhormat Padang Serai atau?

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Peraturan Mesyuarat 13, tidak cukup kuorum.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Okey duduk, duduk Yang Berhormat. Setiausaha cuba hitungkan, bilang berapa orang? 29 orang, kena berdiri bilang lain kali. Cukup kuorum Yang Berhormat, silakan.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tadi saya...

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Cubaan yang gagal.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Sila Yang Berhormat Putatan.

Datuk Dr. Marcus Makin Mojigoh [Putatan]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dapat juga minta laluan daripada sahabat saya Yang Berhormat Pasir Mas. Tahniahlah kerana berhujah dengan begitu lantang Yang Berhormat. Memang Yang Berhormat ini memang lantang dari peringkat pengajian tinggi dahulu, dia saya punya presiden di Kesatuan Penuntut UiTM dahulu Tuan Yang di-Pertua dan memang saya kagum dengan cara beliau berpidato. Jadi soal Yang Berhormat timbulkan tadi berkenaan dengan keistimewaan orang Melayu tadi, Artikel 153 dalam Perlembagaan kita, saya rasa bercelaru sedikit kerana beliau tidak pernah menyentuh soal keistimewaan bumiputera, native dari Sabah dan Sarawak, hanya menumpukan orang-orang Melayu sahaja. Saya minta pandangan Yang Berhormat adakah ini kita juga bukan rakyat Malaysia yang tidak terkandung dalam Perlembagaan?

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Terima kasih Yang Berhormat mengingatkan saya. Memang pada saya Melayu itu termasuklah kaum bumiputera yang lain. Jadi kalau ada kesilapan saya minta maaf. Sebab itu waktu kita menubuhkan sebuah pertubuhan NGO untuk memperjuangkan kaum peribumi, kita namakan Pertubuhan Peribumi PERKASA, tidak Melayu dan saya beri jaminan dari segi pendirian saya, setakat lagi mana dianya kaum peribumi termasuk di Sabah dan Sarawak, orang Melayu inilah kita pertahankan dan kita akan sama-sama berjuang, insya-Allah.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya minta tadi penjelasan yang terperinci kedudukan Tanah Rizab Melayu. Saya mengatakan demikian Tuan Yang di-Pertua, bangunan kita boleh buat, kapal terbang kita boleh buat, kapal selam kita boleh buat, tetapi tanah kita tidak boleh buat. Tanah...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Pasir Mas, satu sahaja saya kurang jelas.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ya?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat kata kalau diambil sebesar itu dan diganti sebesar itu juga. Kalau yang tengah hutan ganti itu Yang Berhormat, nilai dia rendah Yang Berhormat.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Itu pun satu juga, terima kasih Tuan Yang di-Pertua mengingatkan saya tetapi nilai itu satu perkara. Dari segi Perlembagaan kalau tidak silap saya Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua seorang peguam, dia hanya disebut, diganti sama dengan apa yang diambil. Mungkin tanah diambil di bandar, Tanah Rizab Melayu, diganti dalam hutan dengan keluasan yang sama. Akan tetapi dari segi nilai tidak disebut saya pun tidak tahu, minta pihak kerajaan yang menjawabnya nanti. Cuma pada saya pentingnya kawasan sebab Tuan Yang di-Pertua, semua benda dalam benda ini bolehlah manusia buat kapal, kereta, kapal selam tetapi yang manusia tidak boleh buat ialah tanah. Tanah...

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Ada Yang Berhormat, timbus tanah, laut dia timbus jadi tanah. [Ketawa]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Betul, bersetuju dengan Yang Berhormat Kinabatangan tetapi berapa banyak kita boleh timbus? Akan tetapi tanah yang kita timbus pun kita bagi dekat orang juga. Jadi persoalan saya Tuan Yang di-Pertua, apabila semua ini hilang nanti dan tidak boleh diganti, inilah yang berlaku kalau kita tengok sejarah negara Palestin. Cukup, saya tidak bahas, takut sensitif nanti. Saya hanya bercakap dalam konteks untuk mempertahankan kepentingan kaum peribumi dan bangsa saya. Itu hak, pandangan saya walaupun saya juga mendukung bahawa semua kaum di negara kita ini mempunyai hak masing-masing sebagai warga negara. Akan tetapi harus diingat, Islam sebagai agama rasmi. Dalam Artikel 11 mengatakan lain-lain agama bebas boleh dianuti tetapi jangan kita tafsir pula kebebasan ini meletakkan agama lain sama dengan taraf agama Islam. Kita boleh bebas mengamalkan agama-agama lain, diizinkan oleh Perlembagaan tetapi kedudukannya tidak sama dengan Islam sebagai agama Persekutuan. Sama juga bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kita izinkan menggunakan apa sahaja bahasa di negara kita ini tetapi kita tidak boleh samakan kedudukan bahasa Melayu dengan bahasa lain sebab ianya bahasa kebangsaan. Sebab itu kalau kita kata nama jalan mesti digunakan bahasa Melayu.... bersambung

Wednesday, April 15, 2009

Hoi beruk, anjing, babi ! (Bhg 1dari 4 bhg)


(Ucapan Dato’ Ibrahim Ali di Dewan Rakyat pada 19 Feb 2009)

Tuan Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin mengingatkan diri saya dahulu Titah Ucapan Diraja, Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku mengingatkan akan perilaku Ahli-ahli Dewan Rakyat supaya menjaga martabat Dewan Rakyat, baik dari segi perbahasan ataupun apa jua perbuatan supaya kita dipandang mulia di sisi masyarakat sebagai sebuah institusi yang dipertanggungjawab untuk mengurus hal ehwal negara.

Tuan Yang di-Pertua, dalam Titah Ucapan Diraja, yang ringkas tetapi padat, saya turut menjunjung kasih apabila Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong kita telah menekankan antara lain membangkitkan soal asas Perlembagaan, peranan bloggers yang tidak bertanggungjawab dan suka membuat fitnah dan cerita-cerita sensasi, ingatan kita kepada Ahli-ahli Parlimen dan menyentuh soal kedudukan ekonomi negara.

Saya tidak bercadang untuk mengambil kesempatan dalam perbahasan ini dengan hasrat ataupun niat untuk menunjukkan kita sebagai juara ataupun hendak menunjukkan akan kebenaran kita semata-mata. Saya hendak simpulkan dalam mukadimah ini dahulu Tuan Yang di-Pertua saya sudah pun masuk usia 58 tahun...

Seorang Ahli: Hendak pencen sudah.

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Diamlah. Kalau kita hendak pencen, kita dahulu pencen. Jangan kata kat orang. Saya juga adalah bekas pemimpin pelajar yang melibatkan diri tidak baru dan mengikuti perkembangan negara dan mengenali pemimpin-pemimpin ini daripada dekat.

[Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar) mempengerusikan Mesyuarat]

Saya simpulkan kadang-kadang Tuan Yang di-Pertua lima kali dua sepuluh, lima kali dua sepuluh. Kata dulang paku serpih, kata orang kita yang lebih. Jadi Tuan Yang di-Pertua, dalam soal isu yang dibangkitkan oleh Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong mengenai dengan asas perlembagaan yang saya percaya timbulnya masalah ganggu-gugat termasuklah kemuliaan institusi Raja-raja Melayu berlarutan daripada kenyataan yang
dikeluarkan oleh Majlis Raja-raja Melayu sebelum ini. Kemudian beberapa haru baru-baru ini kita melihat kenyataan yang dibuat oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang saya percaya dirujuk kepada perkara-perkara yang sedang berlaku di mutakhir ini. Akan tetapi apabila perkara-perkara ini berbangkit sekarang ini maka timbullah cerita-cerita lalu.

Pada saya mudah sahaja, sesiapa yang menderhaka kepada Raja tidak kira Barisan Nasional, tidak kira pihak PR, saya sendiri pun kena turut dipertanggungjawabkan. Masalah sekarang ini tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Jadi bila tuduh-menuduh di antara satu sama lain apabila saya mendengar ucapan sesetengah Ahli Yang Berhormat termasuklah Ketua Pembangkang saya menyimpulkan pepatah Melayu mengatakan kuman di seberang lautan kita nampak, gajah di depan mata kita tidak nampak. Waktu kita berada dalam kerajaan dengan menikmati kedudukan dan kemuliaan kita tidak nampak kezaliman-kezaliman berlaku malah kita turut mempertahankan kezaliman itu. Apabila kita hilang jawatan maka kita nampaklah kezaliman itu kerana kita yang menanggung dan jatuh di atas batang hidung kita sendiri.

Jadi Tuan Yang di-Pertua, yang kasihannya ialah rakyat. Rakyat yang tidak tahu apa-apa yang menanti kepimpinan daripada kita semua. Inilah harapan rakyat tetapi politik yang berlaku sekarang ini sampai turut menjejas Institusi Raja. Dalam banyak perkara bukan sahaja soal apa yang berlaku di Perak, kenyataan-kenyataan sehinggalah kata-kata. Saya hendak berkongsi dengan Ahli-Ahli Yang Berhormat dan sesetengah ahli yang tidak tahu adat berbahasa ini. Apabila kita membuat kenyataan-kenyataan dengan pihak akhbar ataupun seumpamanya bila kita merujuk kepada Institusi Raja, dia ada bahasanya kalau kita reti adat Melayu ini di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Kita berbahasa patik. Bila kita sentuh batang tubuh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu kita kena sebut Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku ataupun Baginda Tuanku. Tidak boleh perkataan dia. Kita tidak akan saman dia di mahkamah. Bahasa itu adat itu. Ada budayanya.

Ini yang saya percaya yang dimaksudkan oleh Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong termasuklah peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku tuduh menuduh di antara satu sama lain. Tak apalah ringkasnya. Dalam ucapan Ketua Pembangkang tadi dalam menyentuh isu Perlembagaan yang paling besar yang saya hendak rujuk ialah dengan mengaitkan pula sekarang ini tentang ucapan. Saya percaya dia rujuk kepada mantan Perdana Menteri pada 18 Jun 1993 waktu pindaan Perlembagaan bersabit dengan kekebalan Raja-raja. Kemudian disentuh soal kedudukan bahasa dan saya agak senang hati dan menyambut baik apabila Ketua Pembangkang mengatakan kalau boleh perkara ini dipinda. Kalau tidak silap saya dengar tadi. Saya pun sama. Waktu pindaan ini saya tidak ada dalam Kabinet. Saya bukan anggota Kabinet. Ada pihak lain yang menjadi anggota Kabinet. Kalau ini yang dikatakan tidak betul kenapa waktu itu tidak dibantah. Sebab apa, kerana waktu itu aku menjadi Timbalan Perdana Menteri. [Tepuk]

Sebab itu saya tidak suka kepada manusia yang bercakap tidak serupa bikin. Sifat ketelusan kepura-puraan ini yang saya cukup benci. Saya cukup meluat Tuan Yang di-Pertua. Maka sebab itu Tuan Yang di-Pertua saya ingin mencadangkan...

Beberapa Ahli Pembangkang: [Menyampuk]

Dato' Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Dengarlah orang bercakap ini! Lepas itu hendak cakap, cakaplah. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengusulkan kalau betul kita mahu mendaulatkan Institusi Raja walaupun ia dibuat di zaman mantan Perdana Menteri saya ingin mencadangkan supaya Ketua Pembangkang membawa usul persendirian sama-sama kita meminda balik undang-undang bagi mengembalikan kuasa Raja-raja Melayu. Apabila undang-undang dilulus di Parlimen ianya tidak akan menjadi undang-undang sehingga mendapat kelulusan Raja walaupun selepas 30 hari. Saya menyokong kerana dahulu saya tidak bersetuju walaupun waktu itu saya turut menjadi anggota Barisan Nasional. Jangan kita bercakap tidak serupa bikin. Hanya kita hendak menangguk di air keruh sekadar untuk menunjuk dan menutup segala kelemahan kita dengan kelingking yang semua orang nampak. Orang macam saya nampak, orang lain mungkin tidak nampak.

Jadi ini pokoknya. Saya sokong. Sama juga dengan isu PPSMI, pengajaran Bahasa Inggeris untuk mata pelajaran Matematik dan Sains. Enam tahun dahulu waktu dibuat tak ada siapa yang membantah, kementerian yang menganjur. Tak ada siapa yang membantah termasuk tokoh-tokoh bahasa, termasuk anggota kabinet. Saya waktu itu pun tidak ada dalam Dewan ini. Hari ini menjadi kecoh. Rujuk kepada perlembagaan di bawah fasal 152(1). Dalam fasal 153 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan 152(1) mengatakan segala urusan rasmi kerajaan hendaklah di dalam Bahasa Melayu dan pihak GAPENA telah membuat laporan polis. Patutnya laporan polis ini dibuat enam tahun dahulu tapi tak apa baru dibuat.

Jadi saya hendak minta penjelasan dengan pihak kerajaan waktu menjawab nanti dari segi undang-undang apakah tafsiran undang-undang aliran bahasa mengajar di sekolah-sekolah juga merupakan urusan rasmi kerajaan. Kalau tafsiran ia mengatakan urusan rasmi kerajaan, tak payah kaji lagi sudah. Terus mesti diubah kepada Bahasa Melayu untuk mengajar Bahasa Inggeris, Hisab dan lain-lain mata pelajaran, tidak boleh dibuat dengan bahasa-bahasa lain.

Sebab itu Perlembagaan dan itulah asas Perlembagaan. Kalau tafsirnya begitu. Kalau tafsirnya begitu tak payah lagi dikaji sebab itu kehendak Perlembagaan tetapi kalau ianya bukan kehendak perlembagaan, tafsirnya tidak ada kena-mengena dengan bahasa apa yang kita hendak guna untuk mengajar di sekolah-sekolah maka pertimbangkan dari segi baik buruknya.

Saya juga berpendapat dari segi soal bahasa jiwa bangsa, bahasa mengenal bangsa, mendaulatkan bangsa memang saya pun di situ tetapi yang saya hairannya semua yang buat bising sebahagian besarnya dahulu semua terlibat dan hari ini menjadi isu politik dan masa depan anak-anak bangsa kita jangan kita politikkan. Jangan kita politikkan untuk mencari keuntungan parti politik masing-masing. Yang penting ialah masa depan negara, masa depan anak kita, tetapi asas Perlembagaan menjadi panduan. Kalau Perlembagaan mengatakan demikian, ditafsirkan demikian maka kita mesti ikut apa kata Perlembagaan – full stop!

Samalah kita dalam umat Islam kalau dalam al-Quran itu jelas, tidak boleh dibahaskan lagi, begitu jua hadis yang sahih tidak boleh dibahas lagi. Tidak payah kita kaji ada jawatankuasa mendengar pandangan atau seumpamanya; tapi kalau ia tidak tertakluk di bawah Perlembagaan seperti yang saya maksudkan tadi saya ingin mencadangkan cara penyelesaiannya. Ia ialah hendak meminta Kementerian Pelajaran buat referendum, mini referendum sebab ada PIBG, ada sekolah-sekolah. Dapatkanlah laporan sebenarnya daripada ibu bapa dan pandangan rakyat dan buat keputusan kepada asas proses demokrasi. Walaupun saya masih lagi berpendirian, bahawasanya saya juga turut dengan pendirian supaya pengajaran Ilmu Hisab dan Sains ini dalam bahasa Melayu. Walaupun ia buat dalam zaman Yang Berhormat Dr. Mahathir mantan Perdana Menteri dulu, walaupun orang kata saya ini penyokong kuat kepada mantan Perdana Menteri, ada yang saya setuju ada yang saya tidak setuju. Saya nyatakan pendirian saya dengan jelas. Cuma yang saya bangkitkan hipokrasi, kadang-kadang sifat munafik sesetengah pihak; ada waktu setuju, ada waktu tidak setuju. Ada waktu kata, ada waktu menguntungkan kita, kita setuju. Ada waktu tidak menguntungkan kita, kita tidak setuju. Sifat munafik inilah yang saya paling jijik dan benci sekali. [Tepuk]

Tuan Yang di-Pertua, sebab isu-isu ini membabitkan kepentingan agama, bangsa dan negara. Samalah juga dengan asas Perlembagaan, kemuliaan kedudukan Raja-Raja Melayu. Tadi ketua pembangkang membaca framework Almarhum Tunku Abdul Rahman, tetapi yang diambilnya dan ditekankan dalam perbahasaan ialah masalah kebebasan suara rakyat. Bahagian akhir itu tetapi bahagian depan tidak disebut kerana hendak justified dengan apa yang berlaku sekarang. Kita tengok di negara Thailand, bagaimana adab sopan santunnya rakyat Thailand dengan Raja mereka. Sekarang ini timbul macam-macam fitnah. Macam-macam fitnah, tetapi siapa yang rugi? Kita sudah tahu, kita sudah merdeka 50 tahun, negara berjalan dengan aman, pemimpin naik turun. Ada yang kena pecat, ada yang kena macam-macam hal. Saya pun kena gugur dulu! Kita lawan secara politik tapi ada adab, ada peraturannya. Akan tetapi kerana cita-cita kita seorang, kita hendak rosakkan semua sekali dan menuding dan menyalahkan orang 100% kononnya kitalah seorang yang bersih. Itulah satu pembohongan yang paling besar. [Tepuk]

Itu pandangan saya, saya tanggung. Kalau inilah kenyataan saya tidak betul, kalau itulah satu dosa, saya tanggung dosa itu. Ini adalah sebab saya turut terlibat. Saya tahu dan saya tidak tahan lagi melihat apa yang berlaku sekarang ini. Nasib baiklah alhamdulillah, belum lagi teruk tetapi akan sampai ke arah itu. Semua ini ialah kerana perebutan kuasa. Rakyat pula ikut sahaja dan rakyat pula dia akan tengok siapa yang pandai bercakap, siapa yang petah bercakap. Duduk di padang yang besar, duduk di dalam gelap, duduk di bawah pokok, saya pun pandai bercakap. Kadang-kadang saya pun boleh juga pusing kepala bercakap. Semua orang pandai bercakap. Apatah lagi yang hebat bercakap. Akan tetapi rakyat tidak tahu. Rakyat hanya menilai kepada percakapan, kepada pidato. Akhir sekali kebenaran belum tentu betul. Maka rakyat membuat keputusan. Inilah yang membimbangkan saya.

Saya cukup risau dan runsing Tuan Yang di-Pertua. Kes-kes yang disebut dalam perbahasan tadi; masalah demokrasi yang dikait dengan jenayah, memang betul. Kalau betul kita turut mendukung. Akan tetapi kita pun membuat kecuh. Kita cuba hendak lari daripada hakikatnya. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tidak boleh hormat. Oleh sebab itu, saya hendak minta dan menyeru rakyat Malaysia dengan rendah hati kepada rakyat Malaysia demi masa hadapan Malaysia. Nilai seseorang pemimpin bukan hanya duduk kepada kepetahan bercakap. Nilai dan kemuliaan seseorang pemimpin kena lihat perilaku. Perilaku itu penting, sejarah itu penting sebab dari segi soal lemah atau tidak lemah, buruk atau tidak buruk, kita manusia bukan maksum, Tuan Yang di-Pertua. Kita bukan rasul, kita bukan nabi. Memang setiap pemimpin ada kelebihan dia, ada kelemahan dia, ada cacat-cela dia. Tidak ada sesiapa yang sempurna. Akan tetapi jangan kita meletakkan segala-galanya. Tahu semua yang salah.

Saya juga tidak bertujuan untuk mempertahankan mantan Perdana Menteri. Saya katakan tadi yang saya tidak setuju, saya tidak bersetujulah. Saya hendak supaya kedudukan kemuliaan Raja-raja Melayu, kuasa Raja-raja Melayu yang dahulunya walaupun kita berdasarkan demokrasi berparlimen dan Raja Berperlembagaan. Walaupun undang-undang diluluskan di Parlimen, ia tidak akan menjadi undang-undang selagi mana tidak ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini saya bersetuju supaya dipinda balik. Itu zaman mantan Perdana Menteri dahulu. Sewaktu saya berucap dahulu pun saya mengatakan demikian juga, konsisten dalam bab ini demi memanjangkan kemuliaan.

Akan tetapi sekarang ini apa sudah jadi? Saya bercakap terang-terang, kalau ada bangsa asing. Bukan orang Melayulah. Maaf, bukan orang Melayu. Kalau ada pihak-pihak yang bukan orang Melayu, saya bercakap terus-terang. Kalau ada orang-orang seumpama ini, dari
segi tutur bahasanya menyebut nama-nama baginda dengan cara yang tidak betul. Memang
saya terasa, saya terasa.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tuan Yang di-Pertua...

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Saya tidak bagi jalan, masa tidak ada. Tidak payahlah bahas. Hendak jawab, jawablah nanti.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Saya minta diperbaiki itu bangsa asing.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Tidak payah, tidak payah. Saya kata saya tidak bagi. Saya tidak pernah ganggu orang bercakap. Ini waktu saya bercakap, dengarlah. Kalau hendak jawab, jawablah.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tidak ada, tidak. Bahasa itu kurang sopan.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Masa mana kurang sopan?

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Apa itu bangsa asing?

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Apa salahnya saya kata bangsa asing?

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tuan Yang di-Pertua, saya minta dia tarik kerana...

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Saya kata bangsa asing. Apa itu salah bangsa asing?

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Itu adalah satu kesalahan Tuan Yang di-
Pertua.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Saya kata bangsa asing, apa...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Jangan buat
keputusan sendiri Yang Berhormat Padang Serai, duduklah.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Biar saya buat penjelasan Tuan Yang di-Pertua kerana
saya hendak rujuk...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Duduk Yang
Berhormat. Saya dengar ucapan Yang Berhormat Pasir Mas.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Dengar dahulu!

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Bercakap tanpa pembesar suara]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Saya dengar
Yang Berhormat.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Saya tidak bersetuju dengan apa yang dia
cakap.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: You tidak
setuju, duduk cakap tidak setuju.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Nanti saya bagi penjelasan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Duduk Yang
Berhormat.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Saya maksud bangsa asing Tuan Yang di-Pertua macam orang-orang asing, reporters luar negara. Ini yang kita kata bangsa asing. [Disampuk] Tak retikah? Ini yang saya katakan bangsa asing dan juga orang-orang bukan Melayu seperti saya.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Menyampuk]

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Itu sahaja maksud saya!

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Inilah! Tadi you gunakan perkataan ‘munafik’. Ha, kamu munafik sekarang ini. [Dewan riuh]

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Saya tidak ada, saya kata perkataan umum. Saya tidak sebut sesiapa pun melainkan saya katakan umum. Ini soal prinsip perbahasan umum. Kamu jangan kurang ajar! [Tepuk] Hei Bangsat! Kamu jangan kurang ajar!

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Pasir Mas kurang ajar, Tuan Yang di-Pertua.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat!

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Orang Melayu masih majoriti di negara ini.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Kita tidak pernah pertikaikan itu. Kita tidak pernah pertikaikan!

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Ya, betul!

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Kita bersetuju bahawa...

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Betul!

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Padang Serai, tadi saya cakap duduk. Tak payah dulu.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tuan Yang di-Pertua...

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Dengar dalam konteks apa yang saya maksudkan. [Disampuk] Jangan terasa. Makan cili, kita rasa pedas. Saya tidak pernah ganggu orang. Saya ambil ingatan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. [Disampuk] So, don’t try to provoke tak tentu pasal. [Disampuk]

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Bangun][Menyampuk]
bersambung ke Bhg 2....

Friday, April 10, 2009

Youth vote: BN losing battle to opposition
Thursday, 22 January 2009 08:23
The Straits Times

It was bad enough for Barisan Nasional to lose the Kuala Terengganu seat, but even worse news for the ruling coalition is that voting patterns show more young people are leaning towards the opposition.

Detailed voting data from last Saturday's Kuala Terengganu by-election shows BN has lost the most support from among those aged below 35.

This group includes youth from BN's traditional voter base. While the Chinese in the Terengganu constituency continued to show steadfast support for BN, the area's youth preferred the conservative Pas.

“We are on a rising tide,” said opposition DAP MP Tony Pua.

Some 25 to 30 per cent of Malaysian voters are expected to be below 35 by the next general election, due in 2013, said political analyst Ong Kian Ming.

Another concern for BN is that the younger generation did not mind voting for Pas, whose Islamic ideology traditionally appeals more to the older generation.

BN won the seat in Kuala Terengganu, or KT, in the general election in March last year partly because many young voters there had shunned Pas.

But the tide seems to be turning now. Pas won the KT by-election with a credible majority of 2,631 votes. And according to Ong, the level of support for BN fell the most among those below 35. It dropped by 4.4 percentage points, against a fall of less than two points for other age groups.

“This is significant when one considers the larger number of unregistered but eligible voters in Malaysia,” he said.

Most unregistered voters are believed to be young, having just reached the minimum age of 21 to become eligible. Data from the Election Commission shows that unregistered voters number about four million to five million, and many do not bother to register. Malaysia has 11 million registered voters.

The sole bright spark for BN in the Terengganu by-election is the increase in support from the Chinese community. It rose to 68.4 per cent from 67 per cent in the March general election, showing the rural Chinese are still a strong voter base for the 13-party BN coalition. But even among this group, support had fallen among the youngest voters.

The analysis of the KT by-election confirms that the pro-opposition trend of the March general election is growing, despite BN's attempts to stem the tide.

With Malaysia's youthful population and rapid urbanisation, this could be a greater challenge to BN in the future. For the opposition, the KT result represents a big stride ahead.

“It shows that BN, in its current form, is no longer viable. But it also shows that the alternative is still in its infancy. We have won just half the battle,” said DAP MP Liew Chin Tong.

He was referring to the persistent wariness among older Chinese voters of the puritanical Pas agenda.

The young voters have consistently shown that they are more concerned with issues such as justice, governance and equality.- MI

WOW! UMNO HAS TO WAKE UP


Thursday, 22 January 2009 09:57

THE STAR

SO, it seems that Umno has lost its “wow” factor, according to party vice-president Tan Sri Muhyiddin Yassin.

I don’t think so. For one thing, for the past 10 months I have been saying to myself, “Wow! It still hasn’t learnt the lessons of March 8!”The result of the Kuala Terengganu (KT) by-election, and more importantly the reaction of some of the top Umno leaders after the defeat, also left me saying “Wow!”

“Wow” because I did not think it would lose. KT was different from Permatang Pauh (PP). In PP, the people had already chosen PKR, and Datin Seri Wan Azizah had won with a huge majority.

Furthermore the PKR candidate for that by-election was Datuk Seri Anwar Ibrahim, the constituents’ old MP and favourite son.

In KT, Umno had won in March. Sure, it was by a slim majority (just over 600 votes), but basically it was the incumbent party and it had the entire Barisan Nasional machinery at its disposal for this campaign.

What with all the goodies that the people of KT would be presented with, plus the postal votes, it seemed unlikely Umno would lose that seat. Boy, was I wrong.
The swing came to over 3,000 votes, which means Umno really should be very concerned.
I am sure they are, but when t he leadership makes statements saying this was not a reflection of people’s loss of faith in Barisan Nasional, well, again I had to say “Wow!”

How can it not be a statement against the ruling party and the present government? If it were a state seat in question, perhaps the personality of the candidates, their appreciation of local issues, would be the primary factor.

But this election was for a Member of Parliament. It was about having a voice in Parliament, which is situated in Kuala Lumpur.

I don’t think the good people of KT are so simple-minded that they did not realise the implication of their vote.

The only thing that can help Umno now is to change fundamentally, and I wonder if that is a possibility. Umno was traditionally a party of teachers. I have a soft spot for teachers, so perhaps I am biased, but in the decades before and after Merdeka, teachers had a lot of clout.

They were respected and supported not because they were wealthy but because they were knowledgeable and educated.

That is why up until fairly recently, the education portfolio was considered so vital and a stepping stone towards the premiership. Work with the educationists and you had your grassroots support for the job of Prime Minister.

Now Umno has become a party of businessmen. The vast majority of division heads are businessmen.

That cherished value of knowledge and education has been replaced with wealth and the ability to obtain contracts.

This means there is no strong foundation of principle (whether I agree with the principle or not is not the point here) and idealism.

Being part of Umno becomes like being part of a business opportunity.

This has the further effect of making the holding on to such posts an economic consideration. This in turn means that challengers will not be viewed favourably.
Therein lies the problem. Maybe there are new Umno members who can climb the ranks and provide them with that “wow” factor. But they will be inhibited by their youth and their lack of wealth.

Idealism and new ideas will be seen as a threat by the old guard who would want to maintain their lucrative status quo.

And when I talk about the young, I don’t mean the rabble-rousing Mat Rempit stylings of Umno Youth. I mean new blood with fresh idealism and ideas, those who are more in touch with the needs and the demands of Malaysians in the 21st Century.

And perhaps those who are not beholden to racist ideas for their political collateral.

Considering that political analysts have pointed out that the swing in KT was due primarily to young voters, Umno has now to be more open and allow its young members to move to the fore. This should be done based on merit and ability, and nothing else.

I do not want to see the destruction of any political party. A diverse group of parties is what makes for a healthy democracy, no matter what we may think of them. And so it is with Umno.

However, unless it truly gets its act together, eject its dinosaurs and their outmoded way of thinking, there will be many more KTs, and in time people will be saying, “Wow! Whatever happened to Umno?”

Umpan BN gagal santau pengundi Kuala Terengganu
Friday, 23 January 2009 17:03
Oleh MAT ZAIN MAT ISA, Harakah

"Pemberian ini bukan bertujuan memancing undi. Ia telah lama diluluskan, cuma kebetulan diumumkan ketika ini (sewaktu kempen Pilihan raya Kecil Parlimen Kuala Terengganu)," begitulah lebih kurang hujah 'loyar buruk' beberapa pemimpin BN.

Jika anda seorang yang mengikuti dan mengamati perkembangan kempen pilihan raya kecil itu yang baru berakhir Sabtu lalu, tidak munasabah anda terlepas dari mendengar atau membaca ungkapan itu. Ia pertama kali disebut calon BN, Dato' Wan Ahmad Farid Wan Salleh, lebih seminggu sebelum proses penamaan calon. Beliau mengulas pengumuman peruntukan RM6.1 juta untuk kaum Cina Kuala Terengganu oleh Menteri Besar, Dato' Ahmad Said.

Peruntukan itu tidak termasuk sejumlah lagi untuk beberapa persatuan agama, persatuan ibu bapa dan guru sekolah Cina serta bantuan dana khas sempena Tahun Baru Cina. Meskipun menganggap bantuan itu tanggungjawab kerajaan untuk rakyat, Pesuruhjaya PAS Terengganu, Dato' Mustafa Ali, menilainya ada tujuan politik.

Ekoran kenyataan itulah Wan Farid, yang sebelumnya telah diisytiharkan bakal calon BN, menafikan pemberian itu bermotif politik. Beliau malah mendakwa peruntukan tersebut telahpun diluluskan sewaktu Allahyarham Dato' Razali Ismail masih hidup. Ia hanya "kebetulan" tidak sempat disempurnakan Razali. Hujah serupa dipinjam Ketua Penerangan Umno, Tan Sri Muhammad Muhd Taib, ketika mengulas bidasan Timbalan Presiden PAS, Ustaz Nasharuddin Mat Isa yang menyifatkan beberapa projek segera dilaksanakan BN dalam kawasan pilihan raya adalah rasuah politik.

Di antara projek segera dimaksudkan ialah pembinaan jalan raya dan jambatan di beberapa kampung di bawah peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Seperti Wan Farid, Muhammad selaku menteri berkenaan juga mendakwa peruntukan bagi projek-projek tersebut telah lama diluluskan kementeriannya. Cuma "kebetulan" ia dilaksanakan ketika kempen pilihan raya berlangsung.

Bertolak dari situ, "kebetulan" demi "kebetulan" datang silih berganti ke Kuala Terengganu. Hampir tiada kementerian, jabatan kerajaan, agensi mahu pun pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang condong kepada BN yang tidak terlibat sepanjang lebih sepuluh hari kempen itu. Secara "kebetulan" semua mereka sudah lama merancang program masing-masing di Kuala Terengganu barangkali?

Timbalan Menteri Sumber Manusia yang juga Ketua Puteri Umno turun ke Kuala Terengganu menyampaikan cek Socso. Muhammad membahagikan beg dan pakaian sekolah untuk kanak-kanak Tadika Kemas. Menteri Pengajian Tinggi buat program kerjaya di sebuah politeknik di pusat bandaraya itu. Peletakan batu asas Kompleks Psikiatri Hospital Sultanah Nur Zahirah bernilai RM115 juta juga "kebetulan" berlaku di saat itu.

Begitu juga pelancaran Tabung Kecemasan dan Kebajikan Nelayan dengan peruntukan RM1 juta. Pengumuman pakej RM900 juta untuk kontraktor kelas F dan pengundian projek infrastruktur juga dibuat di Kuala Terengganu. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengumumkan peruntukan RM100 juta untuk membina 1,000 rumah kos rendah di Padang Hiliran. Menteri Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan pun saat itu jugalah bermurah hati menyampaikan set tenunan kepada lebih 200 penenun songket di Terengganu.

Waktu itulah juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyampaikan cek bantuan modal ratusan ribu ringgit untuk pengusaha industri batek, keropok lekor dan tembaga. Jadual lawatan Menteri Pertanian membahagikan bungkusan kueh kepada pengunjung Pasar Tani Padang Hiliran pun "kebetulan" jatuh pada minggu itu. Apa lagi? Nak tukar nama sekolah menengah dan institut pendidikan guru kepada nama Datuk Razali, nak rasmikan UDM Kampus Kota juga ketika itulah. Nak bertemu pelanggan TNB pun Ketua Pegawai Eksekutif turut hadir.

Gotong royong RELA cuci sampah juga melibatkan kehadiran Ketua Pengarahnya. Ahh!! Boleh termuntah rasanya jika disenaraikan kesemua puluhan program "kebetulan" sebegitu. Apa BN ingat rakyat Kuala Terengganu bodoh sangat sehingga tidak dapat memikirkan itu semua? Akhirnya, terbukti hujah 'loyar buruk' BN itu tidak lagi dapat menipu rakyat.


Segala 'umpan' ditabur gagal menyantau pengundi Kuala Terengganu. Calon PAS, Mohd Abdul Wahid Endut merampas kerusi dari tangan BN dengan kemenangan bergaya 2,631 undi majoriti, 17 Januari lalu.

KT CHINESE WISDOM


Friday, 23 January 2009 17:24
By TAY TIAN YAN/ Translated by SOONG PHUI JEE/ Sin Chew Daily

I would like to give a thumbs-up to the Kuala Terengganu Chinese voters and say: "You are so great!"

After the by-election result was announced, BN said: Chinese support BN; at the same time, Pakatan Rakyat also said: Chinese support Pakatan Rakyat.

KT Chinese were in fact having a laugh at it all. They have successfully pleased both sides. This is the highest life skill of Chinese.

Both the parties were gratified and they would believe that all their efforts paid off. This could help KT Chinese avoid facing revenge after the by-election and at the same time, the parties would keep pleasing them. KT Chinese are really brilliant.

In fact, KT Chinese's situation was very awkward originally. Even though it was only 11%, both BN and Pakatan Rakyat still regarded Chinese votes as the key of the by-election. They believed Chinese voters were "King makers". Thus, the little China Town was crowded like a playground, in which both parties tried to persuade Chinese to vote for them.

BN offered various benefits and funds, Deputy Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak even had a closed door talk with Chinese community leaders. They could just voice out any dissatisfaction or request.

Of course, no one mentioned about sovereignty, nor did someone mention about "squatters". Chinese are first-class citizens, how touching.

As for Pakatan Rakyat, leaders of the three member parties took turn to pay visits and passionately spoke in every assembly and election campaign dinner. They walked down every street and alley and shook hands with every Chinese.

PAS spiritual leader Datuk Nik Aziz Nik Mat and adviser Datuk Seri Anwar Ibrahim got along with Chinese in non-halal restaurants while the party's president Datuk Seri Abdul Hadi Awang was gentle enough not to touch on Hudud, the Islamic criminal laws.
That was how KT Chinese had a fun-filled, exciting and great few weeks.

Until the eve of the polling day, both BN and Pakatan Rakyat had confidence in Chinese votes. But, they were really unsure how things would turn out. Both the parties believed that their success or failure lies with the Chinese votes.
However, KT Chinese knew that they do not need to be the "King makers". For them, such a role was too heavy, it was in fact a burden.

If they gave their full support to BN, it would affect the political process; if they fully supported Pakatan Rakyat, they would encourage the arrogance of the conservative group in Pas.

Intelligent KT Chinese voters had agreed by mere coincidence to bring their collective wisdom into full play. Generally, they kept their vote ratio at 6:4, 60% for BN and 40% for Pakatan Rakyat.

At the same time, voter turnout was low as many refused to vote, which meant to tell BN and Pakatan Rakyat that: "You have done not good enough, do better in the future."
Then, they just passed the problematic role of "King makers" to Malay voters.

Don't you think KT Chinese voters are brilliant?

Questions on Kuala Terengganu

Wednesday, 21 January 2009

Raja Petra Kamarudin

If you were to look strictly ‘on the surface’, this is what you would see.In the 8 March 2008 general election, PAS won the Wakaf Mempelam constituency with a 2,193-vote majority. In the 17 January 2009 by-election, PAS’s majority decreased to 2,061.In the 8 March 2008 general election, BN won the Bandar constituency with a 1,142-vote majority. In the 17 January 2009 by-election, PAS won this constituency with a 160-vote majority.In the 8 March 2008 general election, PAS won the Ladang constituency with a 31-vote majority. In the 17 January 2009 by-election, PAS won this constituency with a 357-vote majority.

In the 8 March 2008 general election, PAS won the Batu Burok constituency with a 1,161-vote majority. In the 17 January 2009 by-election, PAS won this constituency with a 1,006-vote majority.More voters came out to vote in 2008 compared to 2009, which saw lesser voters. Wakaf Mempelam saw a reduction of 138 voters, Bandar 460 voters, Ladang 241 voters, and Baru Burok 569 voters.

The total reduction of voters in 2009 over 2008 comes to 1,408.The areas where the Chinese form a fair percentage (or majority) of the voters are Pulau Kambing, Kampung Cina, Pejabat Bandaran and Paya Bunga -- all from the Bandar constituency -- and Batas Baru and Gong Kapas -- from the Ladang constituency. PAS lost in all these ‘Chinese’ areas.The drop in voter turnout was higher in these ‘Chinese’ areas compared to the ‘Malay’ areas. In some ‘Malay’ areas, the voter turnout actually increased slightly.

Figures do not lie, as they say, but there is a story behind these figures. What appears to be so is that the voter turnout reduced and that the Chinese voted BN. But there is more to this than the figures show.First of all, many Chinese did not come home to vote. It is estimated that at least 3,000 of the 8,000 Chinese voters work and live outside Terengganu. This was something very visible when we did our walkabouts in the Chinese areas. The Chinese we met were mostly in the 40s and older. It looked like we were walking through an old folks home.

Understandably, these outstation Chinese are those who could not find work in Terengganu. Many are, in fact, educated and there are no employment opportunities for them in a state that has no factories or multi-national companies. They, therefore, need to earn a living outside the state.

The Kuala Terengganu by-election was held too close to Chinese New Year. If they came home to vote then they would have to stay the whole stretch until after Chinese New Year -- which was not possible -- or go back to wherever they came from and then come back a few days later. This too would be very difficult for those who do not have leave to spare or are employed in a sales job where a day off would mean one day less income for them.

Our worry was that the outstation Chinese would not come home in the numbers needed to make an impact. MCA too would rather they not come home because they would certainly vote opposition if they did -- like their Malay and Indian counterparts from the East Coast who vote in Terengganu and Kelantan but work and live in the West Coast.


Many young Malays came back to Kuala Terengganu to vote. The young Chinese, however, were missing. Even up to Friday, the eve of the by-election, we hardly saw any young Chinese in our walkabouts. We did, however, meet many young Malays who had come home specifically to vote. Many young Malays we met stopped to shake our hand and to take photographs with us and they told us they had come home so that they can vote on 17 January and that they would be voting Pakatan Rakyat.

This was also true in Permatang Pauh where most ‘saluran 1’ saw an almost 50:50 split between Ariff Shah and Anwar Ibrahim, whereas in some ‘saluran 4’ Anwar garnered more than 400 votes against Ariff’s mere seven. It was the young or first-time voters who gave Anwar his 15,000-vote majority in Permatang Pauh. Wahid Endut would have seen a majority of about 5,000, plus a win in the ‘Chinese’ areas, if the 3,000 outstation Chinese had come home to vote in droves.

On Saturday, Polling Day, we did a tour of the Polling Stations and saw only the ‘old folks’ coming out to vote. Where were the younger Chinese? We did not see them. That was when I sent SMSess to various friends and told them to revise the PAS majority to 2,000-3,000. No longer would a 5,000-majority be possible. The younger Chinese are not coming home to vote.Some of my Chinese friends placed bets with bookies for a 2,000-vote majority for PAS and won the bet hands down.

On Friday, I walked into one Chinese coffee shop and a total stranger held my hand and asked, “Boss, PAS boleh menang 2,000 undi ke?” I smiled at him and said, “5,000 undi pun boleh.”“5,000 tak boleh,” he replied. “Cina ramai tak balek undi. 2,000 undi boleh menang.” He told me he planned to make some money for Chinese New Year and had placed a bet on a 2,000-vote majority for PAS.

Last night, a Chinese businessman who had placed a bet on a 2,000-vote majority for PAS invited me for dinner. He had ‘won big’ because of my ‘tip’, he told me, and he wanted to belanja me makan. He never told me how much he had won but I believe it must have been sizeable seeing that he was beaming from ear to ear.

Another Chinese from Kuala Terengganu phoned me on Monday to congratulate me. He too had won his bet. I told him I was actually quite disappointed with the result and had hoped for a 5,000-vote majority. “No way,” he replied.

“The Chinese did not come home to vote because the by-election was too close to Chinese New Year. If not then your 5,000-vote majority would have been possible.”As they say, if you want to know what the outcome is going to be, ask the gamblers. They know what the score is going to be because they place money on the probable outcome. And they do their research and maths before parting with their money.

But the ‘Chinese factor’ is not the only factor that influenced the result. At 3.00pm on Polling Day, the police set up ten roadblocks all over town. Kuala Terengganu was practically cordoned off and no one could get in or out. We tried to make our way to the PAS IT Centre in Kuala Ibai but were turned back. We tried another route and were turned back again. We just went around and around town at slower than walking pace trying to find a way to get out.

In the meantime, those who wanted to get to the polling centres were also turned back and diverted away from town. No one could reach the polling centres and those of us stuck in town could not get out either.

At 4.00pm, voting almost ground to a halt. The voter turnout was only 74% and this was very worrying. The low voter turnout means they can pad the ballot boxes with ‘phantom voters’. One hour later, when polling ended, the voter turnout spiralled to 79%. We were perplexed. Where did the extra 5% come from? This represents about 4,000 votes. Traffic was at a standstill and no one could enter or leave town. How did these 4,000 voters get to the polling stations?Three days before Polling Day, we were told that the 1,100 postal votes had been counted and that more than 300 votes had gone to the opposition. The Elections Commission issued a statement denying this and said that the postal votes had not been counted yet. When the official results were announced, 1,039 votes went to BN and only 86 to Pakatan Rakyat.

What was more alarming was that if you added the BN votes to the PR votes, the sum total does not tally with the total number of postal votes cast. This issue was raised with the Elections Commission who promised to look into the matter. Rest assured there will be NFA (no further action).

Around mid-morning of Polling Day, the PAS workers discovered the back gates to the polling stations all unlocked. Suspecting that this may be the route the ‘phantom voters’ would use to get into the polling stations, they locked the gates and stood guard the whole day. Invariably, the ‘phantom voters’ somehow got in between 4.00pm to 5.00pm to boost the voter turnout from 74% to 79%.

So, there is more to the Kuala Terengganu by-election than what the figures show. Sitting in Kuala Lumpur and analysing what happened based purely on figures does not give you the real picture. You have to be there to see the Chinese ‘old folk’ voters as opposed to the younger Malays who came home to vote to understand what happened. You have to be caught in the traffic gridlock where no one in town could get out and those outside town could not get in to also understand what happened.

Officially, Pakatan Rakyat won with just 2,631 votes and the Chinese voted BN. Unofficially, the figure is much higher and what BN got was only the votes from the older Chinese residents of Kuala Terengganu who had been threatened by BN. The younger Chinese from outside the state who would have told BN to go to hell did not come back to do just that.

Note that Ahmad Said told the Chinese: if you are nice to me, I will be nice to you, and if you are not nice to me, I will be ten times more not nice to you. And Rosmah Mansor reminded the voters that the government knows whom you voted for. While her husband, the Deputy Prime Minister, told the Chinese, you must show your gratitude to the government. And without the 3,000 outstation Chinese to ‘balance’ the votes of the ‘old folks’ who remember only too well the aftermath of the 11 May 1969 general election, the ‘Chinese’ areas ‘fell’ to BN.

A major corner stone is laid for Barisan Rakyat


(humblevoice.blogspot.com)

I have been glued to the computer for the past few days reading every bit I can find about the Kuala Terengganu by-election. Needless to say I was elated, almost overwhelmed to see a convincing win of 2631 votes for Pakatan Rakyat Candidate.

To me the KT by-election is much more significant that the Permatang Pauh by-election in August last year. The Permatang Pauh by-election represents a lot of what I always hated about politics, the most disgusting of which is the extreme racism and vicious character assignation tactics being used.

Yes, Pakatan Rakyat managed to deal a humiliating blow to Barisan Nasional. That was satisfying, but nevertheless the whole episode left a bad taste in my mouth. The endless parading of Altantuya and the Saifu Bukhari characters during the election period made one wonders what the election was about. It was like parading our backside for the whole world to see and made Malaysia a laughing stock to the international community. It was a shameful episode that should never be repeated again.

I wondered whatever happened to the Saifu character since. I have heard quite a few things. From the grapevine I heard that somebody did receive a ‘scholarship’ that is worth 3 million ringgit. But I wondered whether that is an enough compensation for the humiliation that he has to suffer for the rest of his life and the ordeal that he has to put his fiancĂ© and family members through.

Maybe he was only a gullible young lad who wants to make it quick. He made it quick for sure – now he must be one of the most recognized face in Malaysia with a world famous backside to boast about. I am not convinced about his sodomy allegation against Anwar, but I am absolutely certain that he was being sodomized and exploited through and through by the heartless and merciless political machinery.

So much about the Permatang Pauh by-election. I am glad that the Kuala Terengganu was carried out on a completely different basis, at least for Pakatan Rakyat. As for Barisan Nasional, the election tactics were as dirty as ever save the highly seditious character assignations.

It was just as well that the KT by-election started in the backdrop of a raging controversy involving one of the most contentious issues – PAS Islamic ideology and general mistrust of Islam amongst the Chinese. It was just as well that KT is not a safe seat and every vote from every people counts, regardless of race. Pakatan Rakyat components parties really had to work extra hard to bridge their differences, and I have to congratulate them for doing a wonderful job at it.

To me that was the most significant happening since the 308 election. This is the turning point where Pakatan Rakyat stopped being united by common hatred for BN, and begun to be united by the realization that we need each other – every single individual regardless of race, to succeed.

Malaysia has been subjected to 50 years of the most insidious systematic indoctrination under the BN government. We don’t have a real racial problem as such, as in Malaysia the races do work and mingle in harmony and we do make good friends with each other. But the incessant propaganda of hatred has nevertheless taken a heavy toll in our collective psyche.

I remembered reading about a Chinese couple giving up one of their children to be adopted by a Malay family. It happened less than 50 years ago. That sort of things was complete OK then. But last night I intended to share some excess fruits with my neighbor, my wife stopped me and told me that it is a sensitive issue for Muslim to receive from non-Muslim, and we don’t want to put our good friend in a difficult position. I have been away overseas for 16 years and I took it that there are still things I have to catch up with. But it really alarmed me that our social fabric has degraded to such an extent.

Such is the insidiousness of the hatred propaganda of the BN government to keep the race divided so that a small gang of thugs and power mongers can reign supreme as being the maintainer of peace. A lot of the ‘sensitivities’ are completely absurd and unnecessary. The game plan was very simple – make some really stupid policies or statements that stir up the racial sentiments to the boiling point, and then declare the issue to be ‘sensitive’ and come down hard with shock and awe and ISA and whatnots. And the result was more consolidation of power and the population in even tighter control.

So much of terrible policies and bad governance were morphed into racial issues this way. The ‘outsider’ race cannot protest because it was racially sensitive, and the ‘protected’ race is not allowed to protest either because it pertains to the interest of the race. In the end everybody losses out while a small gang thugs reign supreme while robbing the country clean.

We saw such tactics used in the infamous Ops Lalang incident. The recent stirring up of the hudud issue was another example to create fear amongst the Chinese so as to weaken PAS. But Malaysian has finally grown up and won’t buy into such bullshit anymore.

The KT by-election is a major turning point for Malaysia indeed. This is the first time ever that I saw real efforts involving all parties high and low in bridging the racial and religious gap and succeed in overpowering the BN hate machine. The most moving moment for me was to see PAS spiritual leader Nik Aziz Nik Mat joining for dinner with the Chinese voters, and declared that: “The Chinese are sons of Adam. The Malays, too, are sons of Adam”

We still have a long way to go. But at least we have set foot in the right direction. Unity has to be the operating presumption to move forward or else will only be repeating the same bullshit in different flavors. It is only in unity that we know how to cooperate and care for each other. I do not see how else we are going to get through the crisis of the century that the BN government is still insisting that Malaysia will not be affected.

Special thanks to the bloggers united for bringing us the up to the minute news and working tirelessly in the background to help to cement the KT victory.

And special tribute our greatest hero RPK – who has done more than anybody else in cracking down the racial barrier in Malaysia. He never let us down. We shall all stand by him and not let him down either.