Tuesday, April 22, 2008

Kit Siang : Rang Undang-undang Penjara 1995 (Pindaan 20007)

Ucapan YB Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur] sewaktu perbahasan Rang Undang-undang Penjara 1995 (Pindaan 20007) pada 19 Disember 2007

Yang pertama, pindaan ini antara langkah-langkah untuk dengan izin supaya sistem penjara kita lebih humane dan human. Dengan adanya sistem parol, sebenarnya sistem parol ada sejarah lebih daripada 50 tahun di negara-negara yang lain, kita sangat lewat dan lambat dan tujuan pindaan sistem ialah antara lain bukan sahaja untuk menjadikan repudiation, oleh society, deterrence reform tetapi juga tidak mahu ketidakadilan berlaku dalam sistem panel di sini.

Saya mengharapkan, kita mengalu-alukan usaha untuk memperbaharui atau untuk membawa reform dalam sistem penal dan harap bahawa ini lebih menyeluruh, dan sebab itu kita perlulah satu panel reform commission, satu standing commission yang bertanggung jawab untuk mengkaji segala aspek mengenai sistem penjara kita, oleh sebab ada banyak aspek yang tidak perlu diperbaiki khasnya kesesakan dan climate, suasana yang ada di dalam supaya orang yang pergi masuk, tidak keluar. Lebih hardened criminal oleh sebab kita mahu mereka pun jadi insan yang lebih baik.

Tetapi di sini oleh kerana baru berlaku satu insiden yang menunjukkan sistem panel pun harus ada satu mekanisme untuk mengelakkan, menjadi alat di mana menggunakan ketidakadilan, dan sebut mengenai apa yang berlaku kepada 31 orang yang dituduh di bawah tuduhan cubaan membunuh. Penyokong-penyokong Hindraf di Batu Caves dan mereka terpaksa dipenjarakan selama 13 hari oleh kerana tidak dapat dibail out. 31 orang, 13 hari ialah bererti 403 jam yang dibuang masa dalam penjara. Mereka tidak berdosa, akhirnya mereka dibebaskan, tapi untuk 13 hari, 31 orang dipaksa untuk dipenjarakan dan adakah satu mekanisme di mana dalam penjara adalah mereka diasingkan daripada harden criminals. Tentulah dalam perkara ini, ini bukan saja satu block, satu perkara yang memalukan sistem pentadbiran tapi boleh berlaku kepada sistem penjara kalau tidak ada satu mekanisme, satu ruangan di mana mereka tidak di campur aduk dengan harden criminals. Saya harap perkara ini diambil perhatian yang berat.

Tadi Yang Berhormat daripada Barisan Nasional ada bertanya kepada Yang Berhormat daripada Seputeh sama ada dia setuju untuk street protesters handcuff kepada lamp post untuk dua tiga jam. Saya rasa ini sangat shockinglah, tidak mentality. Apa itu street demonstration kalau peaceful, kita hormat. Tentu dia ada pergi London, di London selalu ada street demonstration, peaceful. Adakah di London ada di mana-mana kita pergi Oxford Street, orang dihandcuff kepada lamp post oleh kerana ada street protest di London. Ini menjatuhkan nama baik Parlimen kita sendirilah. Kalau begitu, lebih baik orang-orang Ahli Parlimen Barisan Nasional yang selalu menimbulkan kacau bilau dalam Dewan ini handcuff di Parlimen dua tiga jamlah, handcuff di Parlimen. Adakah dia mahu? Saya harap bahawa kita ada standard lebih tinggilah, lebih tinggi supaya kita bincang masalah rakyat. Apa ini? Handcuff khasnya Kinabatangan, kepada Sepilok untuk dua tiga hari.

Akhirnya, ini adalah mustahak dan ada the standing Panel Report Commission dan sepatutnya Ahli Parlimen patut terlibat, patut ada Parliamentary Select Committee mengenai prison reform supaya ini tanggungjawab kita dan selama tidak ada Parliamentary Select Committee untuk prison reform, ini kecuaian Ahli-ahli Parlimen. Sekian, terima kasih.

No comments: